Analiza parkingowa na Starym Mieście (strefa A) we Wrocławiu

Wizję lokalną przeprowadzono w grudniu 2020 roku

Podczas wizji lokalnej Akcja Miasto sprawdziła Strefy Płatnego Parkowania na osiedlu Stare Miasto znajdujące się w podstrefie A.

Mapa Stref Płatnego Parkowania we Wrocławiu

Aktualna mapa stref płatnego parkowania we Wrocławiu dostępna jest tutaj – kliknięcie otworzy nową kartę

Ulice ujęte w wizji lokalnej

Podczas wizji sprawdzono następujące ulice:

 • Uniwersytecka
 • Plac Nankiera
 • Łaciarska
 • Nożownicza
 • Kotlarska
 • Jodłowa
 • Krowia
 • Św. Wita
 • Krawiecka
 • Biskupia
 • Wita Stwosza
 • Więzienna
 • Odrzańska
 • Kiełbaśnicza
 • Rzeźnicza
 • Oławska
 • Ruska
 • Szewska
 • Ofiar Oświęcimskich
 • Gepperta

Ujęcie aspektów prawnych – co sprawdzaliśmy?

Podczas wizji lokalnej kładziono nacisk na następujące aspekty związane z ustawami o prawie budowlanym oraz przepisach o ruchu drogowym. Starano się zatem dokumentować wszystkie nieprawidłowości związane z:

 • wyznaczanie miejsc parkingowych na skrzyżowaniach;
 • niezastosowanie się kierowców parkujących do znaków drogowych;
 • niezastosowanie się kierowców parkujących do innych przepisów ruchu drogowego.

Zdiagnozowane problemy

1. Niezastosowanie się do znaków

Podczas wizji lokalnej zauważyliśmy, że kierowcy na wyznaczonych miejscach w strefie płatnego parkowania parkowali w sposób prawidłowy, stosując się m.in. do tabliczek T30.

Jednak poza wyznaczonymi miejscami, chociażby na ulicy Szewskiej, zauważyliśmy, że kierowcy bardzo często parkują niezgodnie z Przepisami o Ruchu Drogowym, pozostawiając pojazdy w miejscach objętych zakazami wjazdu czy parkowania.

Polub Pieszy Wrocław na Facebooku

2. Braki w oznakowaniu

Strefa płatnego parkowania w obrębie Starego Miasta jest najstarszą strefą na terenie miasta Wrocławia, niniejszym wszystkie potencjalne braki lub nieprawidłowości w oznakowaniu po wielu latach jej funkcjonowania zostały wyeliminowane.

3. Przewężenia ciągów pieszych

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego, ciągi komunikacyjne piesze powinny nie być węższe, niż 2 metry.
W praktyce jednak nie zawsze to ma miejsce. Znaleźliśmy nieprawidłowości w następujących lokalizacjach:

 • ul. Nożownicza (100 oraz 130 cm chodnika)
 • ul. Kotlarska (140cm chodnika)
 • ul. Łazienna

Więcej przewężeń Akcja Miasto zdiagnozowała wcześniej podczas tworzenia Mapy Barier dostępnej pod adresem: https://pieszywroclaw.akcjamiasto.org/mapa-pieszych-barier-wroclawia/

4. Wyznaczanie miejsc parkingowych na skrzyżowaniach

Na Starym Mieście nie zauważyliśmy miejsc parkingowych, wyznaczonych w obrębie skrzyżowań.

5. Wyznaczanie miejsc parkingowych w odległości bliższej, niż 10 metrów od przejść dla pieszych

Podczas wizji lokalnej na Starym Mieście nie znaleźliśmy miejsc parkingowych, które znajdowałyby się w odległości bliższej niż 10 metrów od przejść dla pieszych.

Możliwe rozwiązania

Wrocławska starówka boryka się z dwoma kluczowymi problemami parkingowymi:

 • niedostatecznej kontroli miejsc parkingowych wyznaczonych w SPP
 • niedostatecznej kontroli miejsc pozostałych, przede wszystkim parkowania na miejscach niewyznaczonych

Najlepiej widać to po ul. Szewskiej, na której notorycznie dochodzi do parkowania za znakami “zakaz zatrzymywania”.
W celu zwiększenia wpływów budżetowych ze Strefy Płatnego Parkowania zaleca się znaczące zwiększenie kontroli miejsc SPP oraz obszaru Starówki w celu całkowitej likwidacji parkowania w niezgodności z PoRD.

Poznaj Wrocławską Mapę Barier Pieszych