Analiza parkowania – Gądów Mały I

Wizję lokalną przeprowadzono w marcu 2021 roku

Podczas wizji lokalnej Akcja Miasto sprawdziła parkowanie na osiedlu Gądów.

Mapa Stref Płatnego Parkowania we Wrocławiu

Aktualna mapa stref płatnego parkowania we Wrocławiu dostępna jest tutaj – kliknięcie otworzy nową kartę

Podczas wizji sprawdzono następujące ulice:

 • Szybowcowa (do Drzewieckiego)
 • Drzewieckiego
 • Balonowa
 • Hynka
 • Horbaczewskiego
 • Bulwar Ikara
 • Na Ostatnim Groszu

Ujęcie aspektów prawnych – co sprawdzaliśmy?

Podczas wizji lokalnej kładziono nacisk na następujące aspekty związane z ustawami o prawie budowlanym oraz przepisach o ruchu drogowym. Starano się zatem udokumentować wszystkie nieprawidłowości związane z:

 • wyznaczanie miejsc parkingowych w odległości bliższej, niż 10 metrów od przejść dla pieszych (na drogach jednokierunkowych: przed przejściami dla pieszych)
 • wyznaczanie miejsc parkingowych na skrzyżowaniach
 • niezastosowanie się kierowców parkujących do znaków drogowych
 • niezastosowanie się kierowców parkujących do innych przepisów ruchu drogowego

Zdiagnozowane problemy

1. Niezastosowanie się do Przepisów o Ruchu Drogowym

Podczas przeprowadzonej analizy parkowania odnotowano szereg przypadków niestosowania się kierowców do przepisów zawartych w prawie o ruchu drogowym. Szczególnie należy tu wymienić:

 • parkowanie z dala od krawędzi jezdni
 • parkowanie w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania
 • parkowanie w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych
 • pozostawienie mniej niż 1,5 metra dla pieszych

Poniżej udokumentowane przykłady nieprawidłowego parkowania.

Zdjęcie powyżej: ul. Horbaczewskiego – parkowanie z dala od krawędzi jezdni oraz parkowanie na chodniku pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 2,5 tony
Zdjęcie poniżej: ul. Horbaczewskiego – parkowanie na przystanku (mniej niż 15 metrów)

Polub Pieszy Wrocław na Facebooku

2. Parkowania na terenach zielonych

Dość powszechnym zjawiskiem jest parkowanie na terenach zielonych. W efekcie czego zamieniają się one w klepiska, które nie służą mieszkańcom

3. Infrastruktura

Na analizowanym obszarze odnotowaliśmy kilka przypadków, które cechują się złym przygotowaniem infrastruktury lub niedostosowaniem do aktualnych przepisów. Np. wyznaczenie miejsc parkingowych w zatoce z pominięciem zachowania dystansu 10 metrów od przejścia dla pieszych.

Takie parkowanie utrudnia dostrzeżenie pieszego w rejonie przejścia dla pieszych. W kontekście nadchodzących zmian w PoRD, gdzie pieszy wchodzący na przejście będzie miał pierwszeństwo, jest szczególnie istotne.

Warto zaznaczyć, że wrocławski magistrat potrafi korygować takie błędy – przykład poniżej, gdzie wyznaczono obszar wyłączony z uwagi na utrudnianie wyjazdu z posesji. Incydentalny charakter takich zmian wskazuje raczej na presje mieszkańców danej lokalizacji, a nie systemowe działania zarządcy drogi.

Możliwe rozwiązania

Większa aktywność Straży Miejskiej

Większość ujawnionych przypadków to wykroczenia przeciwko PoRD, które powinny być egzekwowane przez Straż Miejską Wrocławia. Osiedle Gądów to jest w dobrej sytuacji, ponieważ posiada swojego Strażnika Osiedlowego. Niestety incydentalne karanie, brak patroli, długi czas reakcji powodują, że problem narasta zamiast maleć. Wspomniany Strażnik Osiedlowy powinien identyfikować problemy, kontaktować się z mieszkańcami, aby zmienili swoje zachowania parkingowe. Przy braku reakcji powinien dostać odpowiednie wsparcie i podjąć skuteczne działania, aby egzekwować istniejące prawo.

Korekta infrastruktury

Konieczne jest poprawienie infrastruktury. Likwidacja miejsc parkingowych, które są wyznaczone mniej niż 10 metrów przed przejściem dla pieszych lub utrudniają wyjazd z posesji. Na przestrzeni ostatnich lat widać, że wiele miejsc zostało zabezpieczonych fizycznie przed nieprawidłowym parkowaniem. To dobry krok – zwłaszcza z punktu widzenia pieszych. Nie mniej istnieje jeszcze szereg miejsc, które powinny być zabezpieczone, aby wyeliminować parkowanie, gdzie kierowcy parkują często na tzw. chwilę. Takie krótkie parkowanie jest szczególnie trudne do wyeliminowania przez Straż Miejską, które potrzebuje sporo czasu na dotarcie.

Wspólny audyt przestrzeni

Aby zapanować nad chaosem parkingowym w tym rejonie powinien zostać dokonany wspólny audyt przestrzeni. W skład audytorów powinni wchodzić przedstawiciele Straży Miejskiej, urzędnicy z Wydziału Inżynierii Miejskiej, Rady Osiedla, Spółdzielni Mieszkaniowej czy zaangażowani mieszkańcy, którzy mogą wskazać konkretne problemy z parkowaniem. Takie działanie pozwoliłby znaleźć skuteczne rozwiązanie (np. przekształcenie dróg wewnętrznych na strefę ruchu) oraz skorygować rozwiązania sprzed dekad.

Poznaj Wrocławską Mapę Barier Pieszych