Analiza parkowania – Huby

Wizję lokalną przeprowadzono w marcu 2021 roku

Podczas wizji lokalnej z Akcja Miasto sprawdziła parkingi i miejsca parkowania na wyznaczonych obszarach osiedla Huby. Na osiedlu nie znajduje się strefa płatnego parkowania.

Mapa Stref Płatnego Parkowania we Wrocławiu

Aktualna mapa stref płatnego parkowania we Wrocławiu dostępna jest tutaj – kliknięcie otworzy nową kartę

Ulice ujęte w wizji lokalnej

 • Gliniana
 • Dyrekcyjna
 • Hubska
 • Gajowa
 • Wesoła
 • Lniana
 • Wapienna
 • św. Jerzego
 • Łódzka 
 • Tomaszowska
 • Ciepła

Ujęcie aspektów prawnych – co sprawdzaliśmy?

Podczas wizji lokalnej kładziono nacisk na następujące aspekty związane z ustawami o prawie budowlanym oraz przepisach o ruchu drogowym. Starano się zatem dokumentować wszystkie nieprawidłowości związane z:

 • niezastosowanie się kierowców parkujących do znaków drogowych
 • niezastosowanie się kierowców parkujących do innych przepisów ruchu drogowego

Zdiagnozowane problemy

1. Zastawienie prawidłowo zaparkowanego pojazdu – parkowanie w dwóch rzędach

Nie istnieje we Wrocławiu drugi przez nas analizowany obszar tak gęsto zastawiony samochodami w dwóch rzędach. Praktycznie w promieniu 1 km od środka osiedla Huby istnieją 4-5 ulic cały czas zastawionych przez zaparkowane pojazdy w dwóch rzędach.

Taka sytuacja wymusza poruszanie się pojazdów po chodniku – a jest to czyn zabroniony Prawem o Ruchu Drogowym. Mimo tego rutynowość kierowców w zakresie takiego pozostawiania swoich pojazdów jest porażająca.  

Polub Pieszy Wrocław na Facebooku

2. Niestosowanie się do znaków pionowych

Na obszarze objętym analizą istnieją znaki drogowe ograniczające parkowanie – są notorycznie ignorowane przez kierowców (zdjęcie powyżej). 

3. Parkowanie przy skrzyżowaniach/ograniczające mobilność pieszym

Ponieważ znaczna część obszaru jest objęta tempem 30, miasto nie wyznacza w nim przejść dla pieszych – a jedynie „wskazuje” naturalny ciąg pieszy obniżeniami prowadzącymi przez skrzyżowania. Jak widać na zdjęciu powyżej, są one anektowane na parkingi. 

4. Parkowanie z dala od krawędzi jezdni

Samochód zaparkowany na chodniku musi stać przy krawędzi jezdni. Jakiekolwiek ustawienie pojazdu, które wskazuje, że kierowca jechał chodnikiem (a we Wrocławiu to nagminne) aby znaleźć się w tym miejscu jest łamaniem przepisów. 

Możliwe rozwiązania 

Obszar ten bezpośrednio sąsiaduje z fizycznie wystawioną Strefą Płatnego Parkowania. Jednym z priorytetów lokalnej rady osiedla powinno być dołączenie w jak najszybszym trybie do tego obszaru. Ponadto brakuje prewencyjnego karania kierowców poruszających się po chodnikach (przez policję) oraz parkujący w sposób niezgodny z Prawem o Ruchu Drogowym (straż miejska). 

Poznaj Wrocławską Mapę Barier Pieszych