Analiza parkowania na Osiedlu Gajowice we Wrocławiu

Wizję lokalną przeprowadzono w marcu 2021 roku

Podczas wizji lokalnej z Akcja Miasto sprawdziła parkingi i miejsca parkowania na wyznaczonych obszarach osiedla Gajowice. Na osiedlu nie znajduje się strefa płatnego parkowania.

Mapa Stref Płatnego Parkowania we Wrocławiu

Aktualna mapa stref płatnego parkowania we Wrocławiu dostępna jest tutaj – kliknięcie otworzy nową kartę

Ulice ujęte w wizji lokalnej

 • Grabiszyńska na odcinku od skrzyżowania z Bzową do skrzyżowania z Pereca
 • Krucza (do skrzyżowania z Jemiołową)
 • Stalowa
 • Stalowowolska
 • Mielecka
 • Tarnobrzeska
 • Kwaśna
 • Jemiołowa
 • Lwowska (do skrzyżowania z Jemiołową)
 • Grochowa (do skrzyżowania z Jemiołową)
 • Pereca
 • Grochowa
 • Żelazna
 • Ołowiana
 • Kłośna
 • Szczęśliwa

Ujęcie aspektów prawnych – co sprawdzaliśmy?

Podczas wizji lokalnej kładziono nacisk na następujące aspekty związane z ustawami o prawie budowlanym oraz przepisach o ruchu drogowym. Starano się zatem dokumentować wszystkie nieprawidłowości związane z:

 • wyznaczeniem miejsc parkingowych na wysokości przewyższeń ciągów pieszych poniżej 2 metrów
  wyznaczanie miejsc parkingowych w odległości bliższej, niż 10 metrów od przejść dla pieszych (na drogach jednokierunkowych: przed przejściami dla pieszych)
 • wyznaczanie miejsc parkingowych na skrzyżowaniach
 • niezastosowanie się kierowców parkujących do znaków drogowych
 • niezastosowanie się kierowców parkujących do innych przepisów ruchu drogowego

Zdiagnozowane problemy

1. Niezastosowanie się do znaków drogowych

Na osiedlu nie występuje wiele oznakowanych miejsc do parkowania a tam, gdzie się znajdują zwykle zauważamy niestosowania się do znaków drogowych. Szczególnie dotyczy to parkowania w inny sposób niż nakazują znaki (np. parkowanie w całości na chodniku, gdy znak nakazuje parkowanie częściowo na jezdni, parkowanie pod skosem, gdy znak nakazuje prostopadłe itp.) Problem występuje np. na ulicy Grochowej, Kruczej, Pereca czy Żelaznej.

Na zdjęciach: ulica Pereca i Krucza

Polub Pieszy Wrocław na Facebooku

2. Zastawianie chodnika (mniej niż 1,5 metra)

Według art. 47. 1. prawa o ruchu drogowym dopuszcza się zatrzymanie lub postój (…) pod warunkiem, że (…) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5m […]). Przepis jest nagminnie przekraczany większości ulic sprawdzonych w czasie wizji, co mocno utrudnia ruch pieszy. Szczególnie widoczne jest to np. Na ulicy Żelaznej.

3. Parkowanie w dwóch rzędach.

Tutaj mamy do czynienia z dwoma rodzajami łamania przepisów. Na ulicy Pereca na przykład zauważono, że kierowcy łamią nagminnie art. 49 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który mówi, że zabrania się postoju:
W miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej, czy w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu.

Za takie wykroczenie grozi 100 złotych mandatu i jeden punkt karny. (Zdjęcie Pereca parkowanie na chodniku w drugim rzędzie)

Samochody zaparkowane prawidłowo na chodniku nie mogą, przez samochody stojące na jedni wyjechać z miejsca inaczej niż jadąc po chodniku kilkadziesiąt metrów. To stwarza ogromne zagrożenie dla pieszych.

Inna sytuacja została dostrzeżona na ul. Grochowej, gdzie samochody parkują na chodniku w drugim rzędzie, mimo że miejsca wyznaczone do parkowania są na jezdni (nie stosowanie się do organizacji parkowania (Zdjęcie Grochowa parkowanie na chodniki

4. Parkowanie z dala od krawędzi jezdni

Samochód zaparkowany na chodniku musi stać przy krawędzi jezdni. Jakiekolwiek ustawienie pojazdu, które wskazuje, że kierowca jechał chodnikiem (a we Wrocławiu to nagminne) aby znaleźć się w tym miejscu jest łamaniem przepisów. (Krucza parkowanie z dala od krawędzi, Pereca parkowanie za barierkami).

5. Parkowanie za blisko przejścia dla pieszych i skrzyżowania

Na szczęście samochodów zaparkowanych zbyt blisko przejścia dla pieszych lub skrzyżowania nie było dużo, ale nie zmienia to faktu, że takie parkowanie sprowadzana zagrożenie w ruchu drogowym. Szczególnie piesi są narażeni.

6. Inne wykroczenia

W analizowanej strefie dochodzi też do naruszenia różnorodnych przepisów – są to wydarzenia jednostkowe, ale nie powinny mieć miejsca.

 • Pojazdy powyżej 2,5t zaparkowane na chodnikach ( zdjęcie Krucza samochód >2,5t, Żelazna, bus na chodniku)
 • Parkowanie na miejscach przeznaczonych dla innych typów pojazdów (Pereca, ta skoda nie jest elektryczna)

Poznaj Wrocławską Mapę Barier Pieszych