Analiza parkowania na Osiedlu Grabiszyn we Wrocławiu

Wizję lokalną przeprowadzono w marcu 2021 roku

Podczas wizji lokalnej z Akcja Miasto sprawdziła parkingi i miejsca parkowania na wyznaczonych obszarach osiedla Grabiszyn. Na osiedlu nie znajduje się strefa płatnego parkowania.

Mapa Stref Płatnego Parkowania we Wrocławiu

Aktualna mapa stref płatnego parkowania we Wrocławiu dostępna jest tutaj – kliknięcie otworzy nową kartę

Ulice ujęte w wizji lokalnej

 • Grabiszyńska na odcinku od skrzyżowania z Hallera do Bzowej
 • Inżynierska
 • Budowlana
 • Aleja Pracy
 • Bzowa
 • Różana
 • Pierwiosnkowa
 • Księgowa
 • Słonecznikowa
 • Chabrowa
 • Kreślarska
 • Hallera (strona północna)

Ujęcie aspektów prawnych – co sprawdzaliśmy?

Podczas wizji lokalnej kładziono nacisk na następujące aspekty związane z ustawami o prawie budowlanym oraz przepisach o ruchu drogowym. Starano się zatem dokumentować wszystkie nieprawidłowości związane z:

 • wyznaczeniem miejsc parkingowych na wysokości przewyższeń ciągów pieszych poniżej 2 metrów
  wyznaczanie miejsc parkingowych w odległości bliższej, niż 10 metrów od przejść dla pieszych (na drogach jednokierunkowych: przed przejściami dla pieszych)
 • wyznaczanie miejsc parkingowych na skrzyżowaniach
 • niezastosowanie się kierowców parkujących do znaków drogowych
 • niezastosowanie się kierowców parkujących do innych przepisów ruchu drogowego

Zdiagnozowane problemy

1. Niezastosowanie się do Przepisów o Ruchu Drogowym

Na osiedlu nie występuje wiele oznakowanych miejsc do parkowania a tam, gdzie się znajdują zwykle zauważamy niestosowania się do znaków drogowych. Szczególnie dotyczy to ignorowania znaku zatrzymywania się i postoju (łamanie przepisów art. 90 i 92 prawa o ruchu drogowym).

Na zdjęciach ul. Grabiszyńska (na górze) oraz Inżynierska (na dole)

Polub Pieszy Wrocław na Facebooku

2. Zastawianie chodnika (mniej niż 1,5 metra)

Według art. 47. 1. prawa o ruchu drogowym dopuszcza się zatrzymanie lub postój (…) pod warunkiem, że (…) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5m […]). Przepis jest nagminnie przekraczany większości ulic sprawdzonych w czasie wizji, co mocno utrudnia ruch pieszy. Szczególnie dotkliwe jest to na wąskich ulicach jak np. Bzowa, czy Różana.

3. Parkowanie z dala od krawędzi jezdni (łamanie artykułu 47.2 prawa o ruchu drogowym)

jest zauważalne szczególnie na ul. Hallera. Samochody pozostawiane są za żywopłotem, kierowcy jeżdżą KILKADZIESIĄT METRÓW po chodniku i stwarzają OGROMNE zagrożenie dla pieszych, szczególnie dzieci i osób starszych.

4. Parkowanie na terenach zielonych (trawniki) (art 144 KW)

Zastawianie samochodami trawników i zieleńców, niszczenie roślinności, która w czasach kryzysu klimatycznego w mieście jest na wagę złota, powinno być szczególnie piętnowane, a sprawcy dotkliwie karani. Jednak, niestety, egzekwowanie kar za tego rodzaju wykroczenia we Wrocławiu jest na poziomie w zasadzie zerowym. Problem ten mocno widać choćby na Alei Pracy i ulicy Różanej.

Poznaj Wrocławską Mapę Barier Pieszych