Analiza parkowania – strefa IX – Świdnickie Przedmieście

Wizję lokalną przeprowadzono w grudniu 2020 roku

Podczas wizji lokalnej Akcja Miasto sprawdziła Strefy Płatnego Parkowania na osiedlu Świdnickie Przedmieście znajdujące się w podstrefie IX – strefa C.

Mapa Stref Płatnego Parkowania we Wrocławiu

Aktualna mapa stref płatnego parkowania we Wrocławiu dostępna jest tutaj – kliknięcie otworzy nową kartę

Ulice ujęte w wizji lokalnej

Podczas wizji sprawdzono następujące ulice:

 • Sikorskiego
 • Drzewna
 • Sokolnicza
 • Zelwerowicza
 • pl. Orląt Lwowskich
 • Tęczowa
 • Pawłowa
 • Prosta
 • Trójcy Świętej

Ujęcie aspektów prawnych – co sprawdzaliśmy?

Podczas wizji lokalnej kładziono nacisk na następujące aspekty związane z ustawami o prawie budowlanym oraz przepisach o ruchu drogowym. Starano się zatem dokumentować wszystkie nieprawidłowości związane z:

 • wyznaczanie miejsc parkingowych na skrzyżowaniach;
 • niezastosowanie się kierowców parkujących do znaków drogowych;
 • niezastosowanie się kierowców parkujących do innych przepisów ruchu drogowego.

Starano się zatem udokumentować wszystkie nieprawidłowości związane z wyżej wymienionymi aspektami.

Zdiagnozowane problemy

1. Niezastosowanie się do Przepisów o Ruchu Drogowym

Podczas wizji lokalnej w Strefie Płatnego Parkowania na analizowanym terenie wykryliśmy kilka nieprawidłowości związanych z niestosowaniem się kierowców do Przepisów o Ruchu Drogowym. Brak wyznaczonych stref parkowania powoduje, że kierowcy parkują w miejscach do tego nieprzeznaczonych, na chodnikach, w dużej mierze utrudniając ruch pieszym.

Do tego typu sytuacji dochodziło na następujących ulicach:

 • Zelwerowicza
 • Prosta

Polub Pieszy Wrocław na Facebooku

2.Niezastosowanie się kierowców parkujących do znaków drogowych

Na wyznaczonych strefach parkowania kierowcy nie parkowali zgodnie z wytycznymi ujętymi na tabliczce T30. Do tego typu sytuacji dochodzi na ul. Zelewerowicza, Tęczowej i Podwalu.

3. Braki w oznakowaniu pionowym i poziomym

Brak wyznaczonych stref parkowania skutkuje tym, że kierowcy parkują wzdłuż jezdni, często na chodniku, nie stosując się do przepisów o Ruchu drogowym, nierzadko utrudniając ruch pieszym.

4. Wyznaczenie miejsc parkingowych na wysokości przewężeń ciągów pieszych poniżej 2 metrów

Podczas wizji lokalnej nie znaleźliśmy miejsc parkingowych na wysokości przewężeń ciągów pieszych poniżej 2 metrów.

Możliwe rozwiązania

Analizowana część Świdnickiego Przedmieścia to teren strefy mieszanej – część ulic znajduje się w Strefie Płatnego Parkowania i posiada miejsca na drodze wyznaczone do parkowania, część z nich stanowi parkingi osiedlowe dla lokalnej społeczności, która parkuje w tych miejscach w sposób “nawykowy”, nie bacząc na zmianę w oznakowaniu drogowym.

Tym samym dochodzi tam do wielu nieprawidłowości, którym zapobiec można wyłącznie poprzez częstsze kontrole Straży Miejskiej i notoryczne karanie kierowców niestosujących się do PoRD.

Jedna z głównych arterii komunikacyjnych analizowanego terenu, ul. Tęczowa również boryka się z wieloletnimi zaniedbaniami inwestycyjnymi wpływającymi na strukturę SPP. Na odcinku od placu Orląt Lwowskich widać tam samochody zaparkowane w dwóch rzędach, co wymaga poruszania się autem po chodniku w celu zaparkowania lub opuszczenia miejsca, w którym wcześniej odbywał się postój.

Poznaj Wrocławską Mapę Barier Pieszych