Analiza parkowania – Świdnickie Przedmieście, obszar centralny

Wizję lokalną przeprowadzono w marcu 2021 roku

Podczas wizji lokalnej Akcja Miasto sprawdziła miejsca parkowania w południowej części Starego Miasta i wschodniej części Przedmieścia Świdnickiego. Analizowane tereny znajdują się w III(B) i VIII(C) podstrefie SPP wedle numeracji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Mapa Stref Płatnego Parkowania we Wrocławiu

Aktualna mapa stref płatnego parkowania we Wrocławiu dostępna jest tutaj – kliknięcie otworzy nową kartę

Ulice ujęte w wizji lokalnej

Podczas wizji sprawdzono następujące ulice:

 • Kazimierza Wielkiego
 • Świdnicką
 • Muzealną
 • Bałuckiego
 • Zapolskiej
 • Piłsudskiego
 • Zielińskiego
 • Kolejową
 • Lelewela
 • Sądową
 • Krupniczą
 • Włodkowica
 • Św. Antoniego
 • oraz Pl. Kościuszki i Pl. Muzealny

Ujęcie aspektów prawnych – co sprawdzaliśmy?

Podczas wizji lokalnej kładziono nacisk na aspekty związane z ustawami o prawie budowlanym oraz przepisach o ruchu drogowym. Starano się zatem dokumentować wszystkie nieprawidłowości związane z:

 • wyznaczaniem miejsc parkingowych na skrzyżowaniach;
 • niezastosowaniem się kierowców parkujących do znaków drogowych;
 • niezastosowaniem się kierowców parkujących do innych przepisów ruchu drogowego.

Zdiagnozowane problemy

Obszar poddany analizie znajduje się w dwóch strefach płatnego parkowania i można stwierdzić, że “kultura parkowania” różni się w zależności od strefy. W obszarze znajdującym się strefie III (od Kazimierza Wielkiego do Fosy Miejskiej) nie odnotowano rażących przypadków łamania przepisów ruchu drogowego oraz niestosowania się do znaków drogowych. Większość miejsc postoju pojazdów stanowią płatne parkingi ulokowane wzdłuż ulic takich jak Włodkowica, św. Antoniego, czy Heleny Modrzejewskiej. Miejsca te są prawidłowo oznaczone, uzupełnione tabliczką T-30, która dokładnie wskazuje sposób parkowania. Jedyny problematyczny obszar to Pl. Franciszkański – teren przed szkołą podstawową, gdzie z powodu zbyt małej ilości miejsc parkingowych zajmowany jest chodnik, a także tereny zieleni.

Polub Pieszy Wrocław na Facebooku

Inaczej niż bliżej centrum ma się sytuacja parkingowa w obszarze VIII ( tereny od Podwala do nasypu kolejowego). Tutaj już występuje pełen wachlarz przykładów nieprawidłowego parkowania. Najbardziej obciążony parkującymi pojazdami jest Plac Muzealny, a także ulice: Świebodzka, Kościuszki, Bałuckiego, Lelewela oraz Zapolskiej. W obrębie tych miejsc odnotowano następujące nieprawidłowości związane z parkowaniem.

1. Nieprawidłowe wyznaczanie miejsc parkingowych

Na analizowanym terenie większość miejsc postoju stanowią parkingi płatne. Duża ich część natomiast jest wyznaczona w sposób niezgodny z przepisami o ruchu drogowym. Miejsca te znajdują się zaraz przy przejściach dla pieszych i przy skrzyżowaniach bez zachowania wymaganych 10 m odległości. Dotyczy to w szczególności parkingów wyznaczonych na Pl. Muzealnym, Pl. Kościuszki oraz na ul. Podwale.

2. Parkowanie w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych i od skrzyżowania.

Kierowcy parkujący poza wyznaczonymi miejscami również lekceważą przepisy wg. których pojazd można zaparkować, pozostawiając co najmniej 10 m od przejścia dla pieszych i od skrzyżowania. Nawet słupki ograniczające nie są w stanie zatrzymać kierowców. Przypadek ten dotyczy skrzyżowania Pl. Muzealnego i ul. Kościuszki.

3. Niestosowanie się do znaków

Wielu kierowców nie stosuje się do znaków pionowych i poziomych. Parkowanie na wysepkach, poza znakami określającymi początek i koniec parkingu, a także na ścieżkach dla rowerów jest częstą praktyką. Parking “Kiss&Ride” zlokalizowany przy ul. Sądowej, który pozwala na postój do 15 min, służy pojazdom, które stoją tam dużo dłużej.

4. Zastawianie chodnika

Sytuacje zastawiania chodnika mają związek głównie ze źle wyznaczonymi miejscami postoju. Dotyczy to przede wszystkim Pl. Muzealnego, gdzie parkujące zgodnie z oznakowaniem poziomym auta, ograniczają powierzchnię i tak już mikroskopijnego chodnika sprawiając, że przejście jest prawie niemożliwe. Duży problem tego rodzaju występuje też na ul. Zapolskiej, gdzie pojazdy zajmują cały chodnik.

5. Parkowanie pojazdu tyłem na chodniku.

Na analizowanym terenie częstą praktyką jest parkowanie pojazdów tyłem częściowo na chodniku, co jest niezgodne z przepisami. Jest to najczęściej popełniane przez kierowców wykroczenie na tym terenie.

6. Parkowanie za barierami

W miejscach gdzie szerokość chodnika na to pozwala kierowcy chętnie korzystają z jego powierzchni do parkowania. Mimo, że pozostawiają minimalną wymaganą szerokość dla pieszych, to często parkują z dala od krawędzi jezdni, za barierami, a takie kluczenie po chodniku, by znaleźć odpowiednie miejsce według przepisów o ruchu drogowym jest zabronione. Takie sytuacje mają miejsce szczególnie na ul. Lelewela.

Możliwe rozwiązania

Przede wszystkim należałoby ocenić poprawność wyznaczonych miejsc płatnego parkowania, gdyż wiele z nich znajduje się zaraz przy przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach, ograniczając widoczność.

Konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na te parkingi, gdzie wyznaczone miejsca ograniczają przejście na chodniku.

W przypadku pozostałych nieprawidłowości jedynym skutecznym rozwiązaniem będzie zwiększenie liczby kontroli Straży Miejskiej i systematyczne wyciąganie konsekwencji wobec kierowców, którzy parkując w niewłaściwy sposób w poważaniu mają pozostałych użytkowników ulic i chodników.

Poznaj Wrocławską Mapę Barier Pieszych