Analiza parkowania – wizja lokalna – os. Powstańców Śląskich i Gajowice

Wizję lokalną przeprowadzono w lutym 2021 roku

Podczas wizji lokalnej Akcja Miasto sprawdziła sprawdziła parkingi i miejsca parkowania na wyznaczonym obszarze osiedli Powstańców Śląskich i Gajowice. Obszar znajduje się w podstrefie XIV strefy C Strefy Płatnego Parkowania we Wrocławiu, ale w jego granicach dotychczas nie wyznaczono płatnych miejsc postojowych w ramach miejskiego systemu.

Mapa Stref Płatnego Parkowania we Wrocławiu

Aktualna mapa stref płatnego parkowania we Wrocławiu dostępna jest tutaj – kliknięcie otworzy nową kartę

Ulice ujęte w wizji lokalnej

Podczas wizji sprawdzono następujące ulice:

 • Krakusa,
 • Słowicza,
 • Wandy,
 • Podchorążych,
 • Spadochroniarzy,
 • Bernarda Pretficza,
 • Energetyczna,
 • Oficerska,
 • Łączności,
 • Jantarowa,
 • Jemiołowa.

Ujęcie aspektów prawnych – co sprawdzaliśmy?

Podczas wizji lokalnej kładziono nacisk na następujące aspekty związane z ustawami o prawie budowlanym oraz przepisach o ruchu drogowym. Starano się zatem dokumentować wszystkie nieprawidłowości związane z:

 • wyznaczeniem miejsc parkingowych na wysokości przewyższeń ciągów pieszych poniżej 2 metrów,
 • wyznaczaniem miejsc parkingowych w odległości bliższej, niż 10 metrów od przejść dla pieszych (na drogach jednokierunkowych: przed przejściami dla pieszych),
 • wyznaczaniem miejsc parkingowych na skrzyżowaniach,
 • niezastosowaniem się kierowców parkujących do znaków drogowych,
 • niezastosowaniem się kierowców parkujących do innych przepisów ruchu drogowego.

Zdiagnozowane problemy

1. Mniej niż 10 metrów od skrzyżowania

Parkowanie w odległości poniżej 10 metrów od skrzyżowania, a nieraz nawet w obrębie samego skrzyżowania ma miejsce przy każdej z analizowanej ulic. Zjawisko udało się ograniczyć wyłącznie przy skrzyżowaniach ulicy Pretficza z ulicą Energetyczną i tej pierwszej z ulicą Łączności. Zastosowano tam fizyczne ograniczenia parkowania na chodnikach w postaci słupków.

2. Mniej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych

Przy większości przejść dla pieszych na obszarze wizji terenowej parkujący kierowcy nie zachowują wymaganych prawem 10 metrów odległości. Problem ten rodzi zagrożenie dla pieszych ograniczając widoczność kierowców, jak i ich samych. Sytuacja zwłaszcza budzi niepokój w kontekście lokalizacji przy analizowanych ulicach aż pięciu placówek oświatowych.

Polub Pieszy Wrocław na Facebooku

3. Niestosowanie się do znaków drogowych

Problemem o wyraźnie mniejszej skali jest niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących parkowania. Choć takich znaków na analizowanym obszarze ustawiono niewiele to kierowcy zwykle stosują się do nich. Ustaleń znaków nie przestrzegano przy ul. Pretficza, charakteryzującej się dużym popytem na miejsca parkingowe (oddział ZUS, biurowce wojska, gęsta zabudowa mieszkaniowa). Tamże kierowcy parkowali skośnie podczas gdy znaki wskazywały na parkowanie prostopadłe, a co gorsze z racji pobliskiego przejścia dla pieszych, zostawiali również samochody poza miejscami do parkowania wyznaczonymi znakiem poziomym.

4. Zastawianie chodników

Z racji względnie szerokich jezdni i chodników jak na warunki osiedlowych uliczek, na badanym obszarze w niewielu miejscach odnotowano zastawianie chodników. Szczególnym punktem dla tego problemu zdaje się być środkowa część ulicy Oficerskiej. Parkuje się tam chaotycznie właściwie na całej szerokości chodnika zmuszając pieszych do zejścia na jezdnię. Ponadto nakazanych 1,5m dla pieszych nie zachował jeden kierowca przy ulicy Spadochroniarzy i jeden przy ulicy Energetycznej.

5. Nieuporządkowane parkowanie

Na odcinku 100 metrów chodnika przy ulicy Słowiczej spostrzeżono, że kierowcy mają w zwyczaju parkować zarówno prostopadle, skośnie, jak i równolegle. Taka sytuacja może negatywnie wpływać na bezpieczeństwo ruchu drogowego i komfort pieszych w tym miejscu.

Możliwe rozwiązania

Infrastruktura

Parkowanie na chodnikach i jezdni zbyt blisko skrzyżowań i przejść dla pieszych było powszechne właściwe na całym obszarze. Popełnianie tego wykroczenia w przypadku chodników można z powodzeniem ograniczyć wprowadzając tam wąskie pasy zieleni czy elementy fizycznie uniemożliwiające parkowanie (np. donice, słupki). W ograniczeniu parkowania na jezdni bezpośrednio przy przejściach dla pieszych pomocne mogłyby być azyle dla pieszych przy chodnikach. W obszarze skrzyżowania Wandy/Słowicza należałoby zawęzić szerokość jezdni i łuki skrzyżowania (podobne rozwiązanie z gotowych komponentów wykonano we Wrocławiu przy przecinających się ulicach Henryka Pobożnego i Jedności Narodowej, choć skrzyżowanie ma tam inną symetrię). Obecnie kierowcy do manewrów w tym miejscu nie wykorzystują całej szerokości jezdni, którą adaptują do parkowania ograniczając widoczność w obrębie skrzyżowania. Ponadto kameralny, śródmiejski charakter takich ulic jak Krakusa, Podchorążych czy Spadochroniarzy predysponuje je do wyznaczenia tam stref zamieszkania z uporządkowanym parkowaniem czy nawet powstania woonerfów.

Znaki drogowe

W południowej części obszaru (ulice Wandy i odchodzące od niej) nie określono znakami poziomymi i pionowymi miejsc parkowania ani sposobu parkowania. Wyznaczenie liniami obszaru, gdzie można zostawić samochód uporządkuje parkowanie i poprawi bezpieczeństwo. Korygacji wymagają znaki wskazujące sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni przy ul. Pretficza na wysokości budynku ZUS. Nie ma przeszkód by kierowcy parkowali tam zgodnie ze swoimi przyzwyczajeniami.

Interwencje Straży Miejskiej

Znacząca większość problemów zidentyfikowanych w obszarze wizji lokalnej dotyczy łamania prawa. Wobec tego poza zmianami w infrastrukturze i systemie znaków drogowych na powyższych ulicach należy zintensyfikować działania interwencyjne straży miejskiej.

Poznaj Wrocławską Mapę Barier Pieszych