Analiza parkowania – wschodnia część Powstańców Śląskich

Wizję lokalną przeprowadzono w marcu 2021 roku

Podczas wizji lokalnej Akcja Miasto sprawdziło, jak zaparkowane są samochody na osiedlu Powstańców Śląskich po stronie wschodniej od ul. Powstańców Śląskich. 

Mapa Stref Płatnego Parkowania we Wrocławiu

Aktualna mapa stref płatnego parkowania we Wrocławiu dostępna jest tutaj – kliknięcie otworzy nową kartę

Ulice ujęte w wizji lokalnej

Podczas wizji sprawdzono następujące ulice:

 • Wielka
 • Komandorska
 • Swobodna
 • Trwała
 • Pabianicka
 • Radosna
 • Zaoziańska
 • Sanocka
 • Skwerowa
 • Ślężna

Ujęcie aspektów prawnych – co sprawdzaliśmy?

Podczas wizji lokalnej kładziono nacisk na następujące aspekty związane z ustawami o prawie budowlanym oraz przepisach o ruchu drogowym. Starano się zatem dokumentować wszystkie nieprawidłowości związane z:

 • niezastosowanie się kierowców parkujących do znaków drogowych;
 • niezastosowanie się kierowców parkujących do innych przepisów ruchu drogowego.

Zdiagnozowane problemy

1. Parkowanie bezpośrednio na przejściach dla pieszych i w odległości mniejszej, niż 10 metrów od przejść dla pieszych

Na ulicach obszaru analizowanego dochodzi do notorycznego zasłaniania pieszych poruszających się przejściami dla pieszych przez samochody zaparkowane bezpośrednio na przejściach, lub w odległości uniemożliwiającej dostrzeżenie pieszych.  

Polub Pieszy Wrocław na Facebooku

2. Parkowanie na skrzyżowaniach

Obręb ulic Ślężnej, Wielkiej, Swobodnej i Powstańców Śląskich charakteryzuje się gęstą, często 10-piętrową zabudową a także jednym z największych targowisk. Efektem dużego natężenia ruchu jest wysoka zajętość miejsc na parkingi – bez względu na legalność takiego parkowania. Sporym problemem jest zastawianie skrzyżowań w sposób, który ogranicza widoczność innym uczestnikom ruchu. 

3. Parkowanie ograniczające możliwość poruszania się pieszym

Na osiedlu Powstańców Śląskich w sposób znaczący dochodzi do parkowania uniemożliwiającego się poruszanie pieszym w naturalnych ciągach komunikacyjnych.

3. Parkowanie ograniczające możliwość poruszania się pieszym

Na osiedlu Powstańców Śląskich w sposób znaczący dochodzi do parkowania uniemożliwiającego się poruszanie pieszym w naturalnych ciągach komunikacyjnych.

Możliwe rozwiązania

Parkowanie w obrębie osiedla Powstańców Śląskich jest nieuregulowane, w znacznym obszarze obejmuje ono bezpośrednie sąsiedztwo Strefy Płatnego Parkowania, a nie stanowi jego części w zakresie wyznaczonych miejsc podlegających opłacie – przez co kierowcy, chcąc uniknąć opłat, parkują na ulicach wymienionych we wstępie. 

By polepszyć sytuację związaną z parkowaniem na osiedlu i unormować należałoby

 • podjąć uchwałę rozszerzającą fizyczne wyznaczenie SPP w obszarze objętym analizą
 • do czasu uchwały znacząco zwiększyć kontrole straży miejskiej w zakresie sprawdzenia legalności parkowania w tym obszarze.

Poznaj Wrocławską Mapę Barier Pieszych