Bieg przez pasy

Autorem tekstu jest Maja Bauer

Czy zdarzyło wam się kiedyś dobiegać na drugą stronę przejścia dla pieszych, ponieważ zielone światło, które dopiero co się zapaliło, już zaczyna migać, a wy znajdujecie się dopiero w połowie drogi? Nam niestety wiele razy.

Dla młodych i pełnosprawnych mieszkańców miasta stanowi to pewnie niewielki dyskomfort, formę “miejskiego cardio”, w ostateczności powód do irytacji. Ale co z pozostałymi użytkownikami miejskiej przestrzeni? W przypadku osób starszych, niepełnosprawnych czy rodziców z wózkami nie jest to już tylko drobna uciążliwość, tylko realne zagrożenie bezpieczeństwa. Prawo polskie nie normuje w żaden sposób tej kwestii. Istnieje jednak zestaw wzorców i standardów, których zastosowanie podczas projektowania lub przebudowy przejść może poprawić komfort i bezpieczeństwo przemieszczania się pieszych po pasach.

Teoria a praktyka

Na początku 2021 roku Ministerstwo Infrastruktury opublikowało wzorce i standardy (WiS) dotyczące przygotowania inwestycji w zakresie m. in. dróg publicznych. Choć nie stanowią one obligatoryjnych przepisów techniczno-budowlanych to mogą być istotnym wsparciem dla projektantów, zarządców dróg i całej administracji drogowej w procesie kształtowania terenów komunikacyjnych zgodnie z zasadami zrównoważonej mobilności. Jednym z opracowań wchodzących w skład zbioru są “Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych”. Zgodnie ze wzorcami i standardami zawartymi w dokumencie, przy projektowaniu sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych zaleca się przyjmować następujące prędkości poruszania się pieszych:

  • 1,2 m/s w przypadku typowych użytkowników przejścia dla pieszych,
  • 1,0 m/s w przypadku przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie – dzieci,
  • 0,8 m/s w przypadku przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie – osoby z niepełnosprawnościami.

Polub Pieszy Wrocław na Facebooku

Postanowiliśmy więc sprawdzić, które z wrocławskich przejść spełniają nowoczesne standardy w tym zakresie. Biorąc pod uwagę fakt, iż Wrocław reklamuje się hasłem “Miasto bez barier”, założyliśmy, że każde przejście powinno uwzględniać potrzeby niepełnosprawnych, seniorów i dzieci. Dlatego podczas pomiarów, za wzorcową wartość prędkości poruszania się pieszego przyjęliśmy 0,8 m/s.

Pomiary

W sierpniu 2021 roku przeprowadziliśmy wizje na 43 wrocławskich skrzyżowaniach. Podczas każdej z nich mierzyliśmy długość przejścia w metrach oraz czas jaki daje pieszemu zielone światło na jego pokonanie. Sprawdziliśmy również programowanie świateł pod kątem czasu oczekiwania na czerwonym (w stosunku do czasu w jakim na swój przejazd oczekują kierowcy) oraz synchronizację świateł zielonych przy przejściach wieloetapowych (tzw. zielona falę dla pieszych).

W przypadku 21 skrzyżowań, co najmniej jedno z przejść nie spełniało norm rekomendowanych przez Ministerstwo Infrastruktury w zakresie długości trwania światła zielonego dla pieszych. W czołówce tego niechlubnego zestawienia jest przejście przy Renomie, gdzie na pokonanie 16 – metrowego odcinka piesi mają tylko 10 sekund. Taka sama sytuacja jest na przejściu między Wroclavią a Technikum nr 18. Mało przyjaznym pieszym miejscem jest również Plac Orląt Lwowskich. 21- metrowe przejście prowadzące od Kładki Radiowej Trójki w stronę dawnej siedziby Credit Agricole piesi muszą pokonać w trakcie 13 sekund. Podobnie jest na skrzyżowaniu ul. Sądowej i Podwala – żadne ze znajdujących się tam przejść nie spełnia normy.

Na 22 zbadanych skrzyżowaniach sygnalizacja dla pieszych zaprogramowana jest zgodnie ze standardami (jeżeli chodzi o czas na przekroczenie pojedynczego przejścia).

Jeżeli chodzi o światło czerwone, to najdłużej czekają piesi na wspomnianym już przejściu pod Wroclavią. Po trwającym 10 s świetle zielonym, na kolejną przeprawę trzeba czekać prawie 3 minuty.

Podczas wizji sprawdzaliśmy także, czy którekolwiek z przejść wieloetapowych, czyli takich, gdzie pomiędzy jednym a drugim końcem pasów występuje kilka par sygnalizatorów, zaprogramowane jest tak, by nadać pieszym priorytet ruchu gwarantując im “zieloną falę”. Tylko w przypadku 3 skrzyżowań można było coś takiego zaobserwować: na skrzyżowaniu ul. Kołłątaja i Podwale, Świdnickiej z Kazimierza Wielkiego oraz Piłsudskiego i Dworcowej. Warto jednak zauważyć, że są to przejścia tylko dwuetapowe, więc synchronizacja znajdujących się tam sygnalizacji nie stanowi większego wyzwania.

Możemy to zmienić

Wyobraźmy sobie jednak, że przy jednej zielonej fali możemy przejść przez Legnicką na placu Strzegomskim albo na skrzyżowaniu ul. Ruskiej i Kazimierza Wielkiego. To naprawdę jest możliwe. Jako Akcja Miasto codziennie działamy aby Wrocław stawał się coraz lepszym miejscem do życia. Regularnie wnioskujemy do władz miasta o zmiany mające na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu poruszania się pieszych, między innymi o bardziej przyjazne pieszym programowanie świateł. Przykładem może być przejście przy przystanku Zachodnia (stacja kolejowa), gdzie jeszcze do niedawna piesi musieli przebiegać, żeby zdążyć dotrzeć na drugą stronę ulicy. Aktualnie całe przejście można pokonać bezpiecznie i komfortowo przy jednej fali, o co wnioskowaliśmy do urzędu miasta.

To, czy wasza okolica zmieni się na lepsze zależy także od was. Każdy obywatel może złożyć do urzędu miasta wniosek o poprawę miejskiej infrastruktury. Jeżeli więc w pobliżu waszego miejsca zamieszkania czy pracy sygnalizacja nie jest dostosowana do potrzeb pieszych i funduje wam codzienne sprinty to zachęcamy do działania!

Źródło: wytyczne Ministerstwa Infrastruktury

www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d

Poznaj Wrocławską Mapę Barier Pieszych