Gądów Mały II – analiza parkowania

Wizję lokalną przeprowadzono w marcu 2021 roku

Podczas wizji lokalnej Akcja Miasto sprawdziła parkowanie na osiedlu Gądów.

Mapa Stref Płatnego Parkowania we Wrocławiu

Aktualna mapa stref płatnego parkowania we Wrocławiu dostępna jest tutaj – kliknięcie otworzy nową kartę

Podczas wizji sprawdzono następujące ulice:

 • Szybowcowa (od Drzewieckiego)
 • Bajana
 • Bystrzycka
 • Idzikowskiego
 • Skrzydlata
 • Tańskiego
 • Sterowcowa
 • Bulwar Dedala

Ujęcie aspektów prawnych – co sprawdzaliśmy?

Podczas wizji lokalnej kładziono nacisk na następujące aspekty związane z ustawami o prawie budowlanym oraz przepisach o ruchu drogowym. Starano się zatem udokumentować wszystkie nieprawidłowości związane z:

 • wyznaczanie miejsc parkingowych w odległości bliższej, niż 10 metrów od przejść dla pieszych (na drogach jednokierunkowych: przed przejściami dla pieszych)
 • wyznaczanie miejsc parkingowych na skrzyżowaniach
 • niezastosowanie się kierowców parkujących do znaków drogowych
 • niezastosowanie się kierowców parkujących do innych przepisów ruchu drogowego

Zdiagnozowane problemy

1. Niezastosowanie się do Przepisów o Ruchu Drogowym

Podczas przeprowadzonej analizy parkowania odnotowano szereg przypadków niestosowania się kierowców do przepisów zawartych w prawie o ruchu drogowym. Szczególnie należy tu wymienić:

 • parkowanie z dala od krawędzi jezdni
 • parkowanie w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania
 • parkowanie w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych
 • pozostawienie mniej niż 1,5 metra dla pieszych

Poniżej udokumentowane przykłady nieprawidłowego parkowania.

Polub Pieszy Wrocław na Facebooku

2. Parkowania na terenach zielonych

Dość powszechnym zjawiskiem jest parkowanie na terenach zielonych. W efekcie czego zamieniają się one w klepiska, które nie służą mieszkańcom

3. Infrastruktura

Podobnie jak w obszarze Gądów I, tutaj także odnotowano problemy w zakresie wyznaczania prawidłowej infrastruktury. Np. przy ulicy Szybowcowej wyznaczono zatokę parkingową w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia dla pieszych. Skutek tego jest taki, że kierowca, parkujący na tym miejscu, łamie przepisy, mimo że to miasto go do tego “zachęciło”. Najgorsze jest to, że takie miejsca realnie ograniczają widoczność pieszego w rejonie przejścia dla pieszych, co może mieć katastrofalne skutki.

4. Drogi poza zarządem miasta

Podobnie jak na Gądów I problemem jest organizacja dróg, które są poza zarządem miasta Wrocław. Wiele z nich jest w zarządzie spółdzielni mieszkaniowych (tu różnicą jest większa liczba spółdzielni, co może dodatkowo generować różne standardy). W efekcie w wielu miejscach mamy do czynienia z drogą wewnętrzną, która jest strefą zamieszkania, ale nie wyznaczono miejsc parkingowych (mimo wybudowania zatok).

Czasami do tego pojawiają się takie “kwiatki” jak ostrzeżenie o pieszych na jezdni w strefie zamieszkania. To pokazuje kompletny brak zrozumienia dla tego znaku.

Możliwe rozwiązania

Większa aktywność Straży Miejskiej

Wiele z nieprawidłowości można wyeliminować poprzez regularne patrole Straży Miejskie. Kluczowa jest regularność, aby nieuchronność kary odstraszała przed nieprawidłowym parkowaniem.

Korekta infrastruktury

Konieczne jest wyeliminowanie miejsc, które stwarzają duże zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Co istotne – korekty te nie wiążą się z dużymi nakładami. Np. zatoki przed przejściami dla pieszych (w odległości mniejszej niż 10 metrów) można zabezpieczyć słupkami lub donicami z zielenią.

Wspólny audyt przestrzeni

Podobnie jak w obszarze Gądów I wskazany jest wspólny audyt przestrzeni, aby wszystkie strony (Straż Miejska, Urząd Miasta, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Mieszkańcy) wypracowali adekwatne rozwiązania, które zapanują nad chaosem parkingowym.

Poznaj Wrocławską Mapę Barier Pieszych