Przedmieście Świdnickie – analiza parkowania na obszarze pomiędzy ul. Kazimierza Wielkiego, Kołłątaja, Bogusławskiego i Świdnicką

Wizję lokalną przeprowadzono w marcu 2021 roku

Podczas wizji lokalnej Akcja Miasto sprawdziła parkingi i miejsca parkowania w części osiedla Przedmieście Świdnickie obejmującego swym zasięgiem Stefę B oraz C Strefy Płatnego Parkowania (dalej zwanej SPP).

Mapa Stref Płatnego Parkowania we Wrocławiu

Aktualna mapa stref płatnego parkowania we Wrocławiu dostępna jest tutaj – kliknięcie otworzy nową kartę

Ulice ujęte w wizji lokalnej (patrz mapka poniżej):

 • Kazimierza Wielkiego od Świdnickiej do Oławskiej
 • Nowa
 • Piotra Skargi
 • Kołłątaja
 • Piłsudskiego od Świdnickiej do Kołłątaja
 • Wierzbowa
 • Mennicza
 • Arrasowa
 • Teatralna
 • Widok
 • Czysta
 • Kościuszki od pl. Kościuszki do Stawowej
 • Stawowa
 • Rejtana
 • Kościuszki (strona zachodnia od Świdnickiej)
 • Czysty
 • Teatralny
 • Bożego Ciała
 • Św. Krzysztofa
 • Oławska od Piotra Skargi do Podwala
 • Podwale od Kołłątaja do Świdnickiej
 • Bogusławskiego od Świdnickiej do Stawowej
 • Komandorska od Piłsudskiego do Bogusławskiego

Co sprawdzaliśmy?

Podczas wizji lokalnej kładziono nacisk na następujące aspekty związane z ustawami o prawie budowlanym oraz przepisach o ruchu drogowym. Starano się zatem udokumentować nieprawidłowości związane z:

 • niezastosowanie się kierowców parkujących do znaków drogowych
 • niezastosowanie się kierowców parkujących do przepisów ruchu drogowego
 • wyznaczanie miejsc parkingowych w odległości bliższej niż 10 metrów od przejść dla pieszych (na drogach jednokierunkowych: przed przejściami dla pieszych)
 • wyznaczanie miejsc parkingowych na skrzyżowaniach
 • braki w oznakowaniu

Zdiagnozowane problemy.

1. Niestosowanie się kierowców do znaków oraz do Przepisów o Ruchu Drogowym.

Zjawiskiem powszechnie obserwowanym na całym obszarze Wrocławia jest tzw: patoparkowanie, czyli w skrócie, jeżeli można to się da. Przepisy czy utrudnianie ruchu nie ma nic na rzeczy, najważniejszy jestem ja i moje auto. Nie inaczej jest na analizowanym obszarze, który w całości jest objęty SPP. Oczywiście nie tylko kierowcy są winni, bo jeżeli służby powołane do dbania o porządek w mieście nie wywiązują się ze swoich obowiązków i przymykają oko na pewne zachowania to będą one powielane.

Tak więc nagminne jest parkowanie aut poza miejscami wyznaczonymi w SPP: na chodnikach, na powierzchniach wyłączonych z ruchu, przed przejściami dla pieszych czy na skrzyżowaniach, jeżeli można bo nie ma słupków. Oczywiście ma to związek z tym, że pracownicy ZDiUM kontrolujący parkowanie w SPP nie kontrolują aut w strefie, tylko na wyznaczonych miejscach parkingowych. Jeżeli kierowca zaparkuje w SPP poza wyznaczonym miejscem to „jurysdykcja” kontrolera tam nie sięga i może całkowicie bezpłatnie zostawić auto w centrum miasta, bo prawdopodobieństwo, że zostanie ukarany ze niewłaściwe parkowanie jest znikoma. Niestety bardzo duże problemy z parkowaniem są na ogólnodostępnych podwórkach, gdzie każdy możliwy fragment, gdzie da się postawić auto jest zagospodarowywany właśnie przez samochody. Zasada jest jedna: postaw auto tak, aby przejechało inne. Piesi, rodzicie z dziećmi czy wózkami są nieistotni.

Podwórko przy ul. Stawowej
Innym bardzo jaskrawym przykładem „zaradności” kierowców jest bardzo krótka ul. Rejtana w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Głównego. Ma ona około 60-70 m długości i na tym odcinku było zaparkowanych 11 aut niezgodnie z przepisami. 5 aut stało na skos na trzech równoległych miejscach parkingowych dla samochodów elektrycznych, a pozostałe 6 aut na powierzchniach wyłączonych z ruchu. Między innymi przed przejściem dla pieszych ograniczając widok na przejście.

Polub Pieszy Wrocław na Facebooku

Kolejnym ciekawym przykładem jest ulica Bogusławskiego pomiędzy ul. Świdnicką, a ul. Komandorską. Na całej długości tej ulicy nie wyznaczono miejsc postojowych w SPP, tylko postawiono znak B-36 zakaz zatrzymywania się. Niestety równie dobrze mogłoby go nie być bo auta jak jeden mąż zaparkowane na całej długości ulicy.

2. Wyznaczanie miejsc parkingowych w odległości bliższej niż 10 metrów od przejść dla pieszych

Na analizowanym obszarze w SPP nie ma ani jednego wyznaczonego miejsca w odległości bliższej niż 10m od przejścia dla pieszych lub przed przejściem, jeżeli dotyczy to ulic jednokierunkowych, który zasłaniałby widok na przejście. Zdążają się ale w zatokach, tak jak na Kazimierza Wielkiego przy Wierzbowej, ale nie wpływa to na widoczność okolicy przejścia dla pieszych. Niestety w obrębie większości przejść dla pieszych, gdzie nie ma fizycznych barier, zaobserwowano zaparkowane samochody w odległości bliżej niż 10m. Na plus trzeba zaznaczyć, że w SPP w większości przypadków mamy wyznaczone powierzchnie wyłączone z ruchu, są w wielu miejscach wysepki oraz inne fizyczne elementy uniemożliwiające parkowanie przed przejściem. Dotyczy to głównie ulic jednokierunkowych. Niestety samo wymalowanie powierzchni wyłączonej z ruchu nie powstrzymuje kierowców przed parkowaniem przed przejściami.

3. Wyznaczanie miejsc parkingowych w odległości bliższej niż 10 metrów od skrzyżowania

Na analizowanym obszarze nie zaobserwowano wyznaczonych miejsc parkingowych o odległości bliższej niż 10 m od przejść dla pieszych. Podobnie jak w punkcie wyżej sam fakt braku miejsc do parkowania w pobliżu skrzyżowań i na skrzyżowaniach nie sprawił, że na skrzyżowaniach nie było zaparkowanych samochodów. Niestety jak pisałem wyżej kierowcy aby uniknąć opłat w SPP parkują na skrzyżowaniach poza wyznaczonymi miejscami obniżając w znacznym stopniu bezpieczeństwo na tych skrzyżowaniach ograniczając widoczność.

4. Braki w oznakowaniu

Analizowany obszar jest dobrze oznakowany pionowo. Niestety w wielu miejscach oznakowanie poziome jest już niekompletne i wymaga ponownego odmalowania. Miejsca wyznaczone są prawidłowych odległościach od przejść dla pieszych i skrzyżowań ale mogłoby być ich więcej. Nim przedstawię konkretne przykłady, gdzie można pokusić się o zwiększenie miejsc parkingowych jeden przykład nie tyle braku w oznakowaniu, a źle wykonanego oznakowania. Ulica Teatralna w okolicy basenu. Na wyjeździe z basenu wymalowano miejsca parkingowe. W momencie jak zaparkuje tam pojazd nie ma możliwość wyjazdu. Jest oczywiście drugi wyjazd ale warto w tym miejscu poprawić oznakowanie.
Na analizowanym obszarze są jeszcze dwa miejsca, gdzie można powiększyć SPP o kilka miejsc parkingowych albo fizycznie zablokować możliwość parkowania tam. Pierwsze to ul. Kazimierza Wielkiego na wysokości numerów od 73 do 77. SPP kończy się na wysokości numeru 73 i zostaje tam kilkanaście niezabezpieczonych przed parkowaniem metrów chodnika, na którym parkują pojazdy. Proponuję aby albo powiększyć SPP o kilka miejsc albo postawić słupki uniemożliwiające tam parkowanie. Przy czym szerokość chodnika pozwala na wyznaczenie dodatkowych miejsc.
Drugie miejsce to ulica Podwale. Tutaj problem jest znacznie większy, bo dotyczy aż kilkunastu miejsc parkingowych. Na wysokości SP 71 jest wyznaczone miejsce do chwilowego postoju wyrażone znakiem B-35, ograniczone do 5 minut postoju. W chwili oględzin zaparkowany był tam jeden pojazd w czasie znacznie przekraczającym 5 minut. Z codziennych obserwacji jako mieszkaniec okolicy mogę stwierdzić, że bardzo często to miejsce służy do dłuższych postojów, więc warto by je zamienić na strefę płatną.
Idąc dalej lewą stroną ulicy Podwale za widocznym na zdjęciu zakrętem na łuku drogi między szkołą, a numerem 54 jest spory kawałek chodnika niezabezpieczony słupkami. Parkuje tam regularnie kilka – kilkanaście samochodów poza SPP łamiąc przepisy o ruchu drogowym. Aby w tym miejscu nie ograniczać ruchu pieszych, który i tak jest mocno utrudniony przez bardzo nierówną i zniszczoną nawierzchnię chodnika proponuje się zamontowanie słupków uniemożliwiających tam parkowanie.

Możliwe rozwiązania

Oznakowanie pionowe i w wielu miejscach poziome jest wystarczające. SPP na analizowanym obszarze jest dobrze i czytelnie oznakowana. W niektórych miejscach występują spore barki w oznakowaniu poziomym, zwłaszcza na poniemieckiej kostce, tzw. „kocich łbach”. Wynika to zapewne ze złej technologii malowania, która jest nietrwała i szybko jest ścierana przez samochody. Do poprawy z pewnością zabezpieczenie chodników oraz obszarów przy przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach przed nieprawidłowym parkowaniem z jednoczesnym zwiększeniem intensywności kontroli przez Straż Miejską na analizowanym obszarze w celu wyeliminowania zjawiska zastawiania chodników i miejsc nieprzeznaczonych do parkowania.

Poznaj Wrocławską Mapę Barier Pieszych