Sprawozdanie – wizja lokalna dot. parkowania na os. Przedmieście Świdnickie – część zachodnia

Wizję lokalną przeprowadzono w marcu 2021 roku

Podczas wizji lokalnej Akcja Miasto sprawdziła miejsca parkowania w zachodniej części Przedmieścia Świdnickiego. Analizowane tereny znajdują się w IX podstrefie SPP wedle numeracji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Mapa Stref Płatnego Parkowania we Wrocławiu

Aktualna mapa stref płatnego parkowania we Wrocławiu dostępna jest tutaj – kliknięcie otworzy nową kartę

Podczas wizji sprawdzono następujące ulice:

 • Tęczowa
 • Grabiszyńska
 • Prosta
 • Kolejowa
 • Szpitalna
 • Zdrowa
 • Pochyła
 • Wysoka (wyłącznie południowa część, fragment od ul. Pochyłej do ul. Tęczowej ograniczony jest szlabanami)

Ujęcie aspektów prawnych – co sprawdzaliśmy?

Podczas wizji lokalnej kładziono nacisk na następujące aspekty związane z ustawami o prawie budowlanym oraz przepisach o ruchu drogowym. Starano się zatem dokumentować wszystkie nieprawidłowości związane z:

 • wyznaczanie miejsc parkingowych na skrzyżowaniach;
 • niezastosowanie się kierowców parkujących do znaków drogowych;
 • niezastosowanie się kierowców parkujących do innych przepisów ruchu drogowego.

Zdiagnozowane problemy

W analizowanym obszarze nie ma wielu wyznaczonych miejsc do parkowania, dlatego też kierowcy w większości parkują wzdłuż jezdni, bądź na chodnikach. Niestety często dzieje się to bez przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Większość zdiagnozowanych problemów dotyczy więc tego typu nieprawidłowości.
Oznakowane miejsca płatnego parkowania wraz z parkometrami są trzy: wzdłuż ulicy Tęczowej (od ul. Prostej do ul. Kolejowej) oraz dwa wzdłuż ulicy Grabiszyńskiej (między ul. Prostą a ul. Kolejową i między ul. Kolejową a Szpitalną).

Oznaczone, miejsca bezpłatnego parkowania znajdują się dodatkowo przy ul. Prostej oraz wzdłuż ulicy Szpitalnej i Tęczowej. Zły stan oznaczeń poziomych strefy parkowania, generuje w przypadku tych dwóch ostatnich ulic wiele nieprawidłowości związanych interpretacją dokładnego miejsca oraz sposobu parkowania pojazdów. Pozostałe zdiagnozowane problemy przedstawiono poniżej.

1. Parkowanie w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych i od skrzyżowania

Najczęściej lekceważony przez kierowców jest przepis zabraniający zatrzymywania pojazdu w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych oraz od skrzyżowań. Na 9 przejść dla pieszych występujących na analizowanym terenie, aż przy 6 z nich odnotowano niewłaściwie zaparkowane pojazdy. Przepis dotyczący parkowania w odległości co najmniej 10 m od skrzyżowania złamano z kolei przy 5 z 12 skrzyżowań.

Zdjęcie powyżej: Przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Tęczowej i Prostej
Zdjęcie poniżej: Skrzyżowanie ul. Pochyłej i Wysokiej

Polub Pieszy Wrocław na Facebooku

2.Niezastosowanie się kierowców parkujących do znaków drogowych

Mimo zakazu zatrzymywania się dotyczącego zarówno jezdni jak i chodnika, część kierowców i tak parkuje na chodniku. Problem ten dotyczy szczególnie fragmentu ul. Grabiszyńskiej od ul. Zdrowej do wiaduktu.

3. Zastawianie chodnika

Mimo, że aut zaparkowanych na chodnikach jest mnóstwo, to zazwyczaj postawione są w sposób, który nie utrudnia pieszym poruszania się i gwarantuje im 1,5 m minimalnej szerokości przejścia. Problem występuje jedynie na ul. Prostej, gdzie pozostawiona szerokość jest znacznie mniejsza. Jest to o tyle uciążliwe, że chodnik stanowi drogę dojścia do szkoły.

4. Parkowanie na trawniku/ terenie zieleni

Największych zniszczeń trawników dokonali kierowcy parkujący wzdłuż ulicy Zdrowej. Zarówno po jednej i po drugiej stronie auta stoją częściowo na trawniku (a właściwie czymś, co kiedyś nim było). Warto zaznaczyć, że problem ten dotyczy tylko fragmentu ulicy między Grabiszyńską a Prostą. W dalszym biegu, bliżej ul. Tęczowej ustawiony na trawniku znak zakazu zatrzymywania się spełnia swoją rolę.

5. Parkowanie na chodniku pojazdów o DMC większej niż 2,5 t.

Na chodniku (wszystko jedno, czy są na nim wyznaczone miejsca parkingowe znakami poziomymi lub pionowymi, czy nie) mogą parkować wyłącznie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 tony. Przepis ten dotyczy więc wszystkich ciężarówek, samochodów dostawczych itp. ale także zaskakująco dużej ilości samochodów osobowych, w szczególności większych SUV. Podczas wizji odnotowano kilka takich przypadków na ul. Wysokiej.

Parkowanie pojazdu tyłem na chodniku.

Na analizowanym terenie częstą praktyką jest parkowanie pojazdów tyłem na chodniku. Może gwarantuje to łatwiejszy wyjazd, ale wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy, że taki sposób parkowania również jest niezgodny z przepisami. Najwięcej takich sytuacji odnotowano na ulicy Wysokiej. Kierowca zaznaczonego pojazdu ze zdjęcia powyżej popełnia więc jednocześnie dwa wykroczenia. Co ciekawe żółty budynek, przy którym stoi pojazd jest siedzibą Straży Miejskiej.

Możliwe rozwiązania

Choć cały analizowany obszar znajduje się w SPP to wyznaczonych miejsc płatnego parkowania jest tak naprawdę niewiele. Te jednak, które są , zostały właściwie wyznaczone i oznakowane co sprawia, że w ich obrębie nie odnotowano nieprawidłowości. Inaczej jest w przypadku pozostałych terenów, gdzie kierowcy bez jasno wyznaczonego miejsca i sposobu parkowania często zapominają o komforcie pieszych i obowiązujących przepisach ruchu drogowego. Rozwiązaniem tego problemu mogą być częstsze kontrole Straży Miejskiej. Na samej ul. Wysokiej, gdzie znajduje się siedziba jednostki odnotowano podczas wizji co najmniej kilkanaście pojazdów, których sposób zaparkowania kwalifikował się do wystawienia mandatu. Drugim sposobem mogłoby być uzupełnienie oznakowania poziomego w przypadku bezpłatnych parkingów wzdłuż ul. Szpitalnej i ul. Tęczowej. W przypadku ul. Tęczowej należałoby również rozważyć przedłużenie miejsc płatnego parkowania aż do ulicy Zdrowej. Mogłoby to zapobiec sytuacjom związanym z parkowaniem na skrzyżowaniach i na przejściach dla pieszych, a także innym niewłaściwym wariantom parkowania “na chwilę” uprawianego przez kierowców korzystających z usług zlokalizowanych przy tej ulicy.

Poznaj Wrocławską Mapę Barier Pieszych