Sprawozdanie – wizja lokalna dot. parkowania na osiedlach Borek i Powstańców Śląskich

Wizję lokalną przeprowadzono w grudniu 2020 roku

Podczas wizji lokalnej z Akcja Miasto sprawdziła parkingi i miejsca parkowania na wyznaczonych obszarach osiedli Borek i osiedlu Powstańców Śląskich. Na osiedlach nie znajduje się strefa płatnego parkowania.

Ulice ujęte w wizji lokalnej

Podczas wizji sprawdzono następujące ulice:

 • ulica Sudecka
 • aleja Wiśniowa
 • aleja Wiązowa
 • aleja Kasztanowa
 • aleja Lipowa
 • aleja Jaworowa
 • aleja Jarzębinowa
 • aleja Dębowa
 • ulica Kutnowska
 • ulica Sochaczewska
 • ulica Kampinoska
 • ulica Skierniewicka
 • ulica Cisowa
 • aleja Akacjowa
 • ulica Sztabowa
 • ulica Drukarska

Ujęcie aspektów prawnych – co sprawdzaliśmy?

Podczas wizji lokalnej kładziono nacisk na następujące aspekty związane z ustawami o prawie budowlanym oraz przepisach o ruchu drogowym. Starano się zatem dokumentować wszystkie nieprawidłowości związane z:

 • wyznaczeniem miejsc parkingowych na wysokości przewyższeń ciągów pieszych poniżej 2 metrów
 • wyznaczanie miejsc parkingowych w odległości bliższej, niż 10 metrów od przejść dla pieszych (na drogach jednokierunkowych: przed przejściami dla pieszych)
 • wyznaczanie miejsc parkingowych na skrzyżowaniach
 • niezastosowanie się kierowców parkujących do znaków drogowych
 • niezastosowanie się kierowców parkujących do innych przepisów ruchu drogowego

Zdiagnozowane problemy

1. Niezastosowanie się do znaków drogowych

Chociaż na terenie osiedli Powstańców Śląskich i Borek (w szczególności tego drugiego) nie występuje wiele oznakowanych miejsc do parkowania, wciąż zdarzają się przypadki niestosowania się do znaków drogowych. Szczególnie dotyczy to parkowania pod skosem gdy znaki nakazują parkowanie równoległe. Problem występuje przede wszystkim na ulicy Jaworowej (odcinek pomiędzy ul. Powstańców Śląskich a Sudecką) w dni robocze.

1. Zastawianie chodnika (mniej niż 1,5 metra)

Według art. 47. 1. prawa o ruchu drogowym dopuszcza się zatrzymanie lub postój (…) pod warunkiem, że (…) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5m […]). Przepis jest nagminnie przekraczany na obu podjętych analizie osiedlach, co mocno utrudnia ruch pieszy. Widać to bardzo dobrze na ulicy Kampinoskiej, która prowadzi do szkoły, przedszkola i parku i charakteryzuje się dużym ruchem pieszym. Piesi muszą chodzić po ulicy bo skorzystanie z któregokolwiek chodnika nie jest możliwe na odcinku dłuższym niż 10 metrów. Podobnie jest na alei Dębowej (pomiędzy Sudecką a Ślężną), ul. Drukarskiej, ul. Sudeckiej (na ul. Sudeckiej przy skrzyżowaniu z al. Wiśniową znajduje się przedszkole przy którym często parkują samochody bez zachowania 1,5 m przejścia).

Polub Pieszy Wrocław na Facebooku

3. Mniej niż 10 metrów od skrzyżowania

Problem zachowania ponad 10 metrów od skrzyżowania występuje przede wszystkim na osiedlu Borek, gdzie rzadko kiedy oznaczone jest miejsce parkowania przez znaki poziome lub pionowe. W większości sprawdzonych miejsc nie zostały zachowane odpowiednie odległości. Problem występuje szczególnie na poniżej wymienionych skrzyżowaniach, gdzie brak oznakowania i duża szerokość ulicy daje kierowcom nieograniczone miejsca do postoju:

 • ul. Sochaczewska/ul. Kampinoska
 • ul. Kutnowska/ul. Januszowicka
 • ul. Sudecka/ul. Kampinoska
 • al. Dębowa/al. Wiązowa
 • al. Lipowa/al. Wiązowa
 • al. Wiązowa/al. Wiśniowa
 • ul. Sztabowa/al. Akacjowa

4. Mniej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych

Przejścia dla pieszych nie pozwalają na bezpieczne przejście jeśli zasłaniają widoczność – dla obu stron, pieszego i kierowcy. Niestety bez odpowiednich oznaczeń (jak na ulicy Sudeckiej na wysokości z ulicą Sztabową czy skrzyżowania alei Akacjowej i Lipowej) kierowcy nie respektuję tego przepisu i parkują zaraz przy skrzyżowaniach. Widać to codziennie na skrzyżowaniu ulicy Kampinoskiej i Januszowickiej czy na ulicach Sztabowej, Drukarskiej czy Sudeckiej.

Możliwe rozwiązania

1. Znaczna poprawa działań interwencyjnych Wrocławskiej Straży Miejskiej

Wszystkie nieprawidłowości wskazane podczas lokalnej wizji dotyczyły Przepisów o Ruchu Drogowym, których to egzekwowanie jest jednym z działań Wrocławskiej Straży Miejskiej. Brak regularnych patroli, masowe odmawianie wszczęcia postępowania dążącego do wykrycia sprawcy na podstawie zgłoszeń otrzymanych na skrzynkę elektroniczną i przeświadczenie wrocławian o braku penalizacji nielegalnego parkowania prowadzi do największej liczby patologii parkingowej w obszarze objętym niniejszą wizją lokalną.

2. Zmiana infrastruktury

Ulice na których nie zanotowane dużej liczby wykroczeń charakteryzowały się odpowiednim układem chodników i zieleni: po 1,5 odcinku dla pieszych, następował metrowy pas zieleni a następnie jezdnia. Większość miejsc z takim układem była respektowana przez kierowców – parkowali oni równolegle na ulicy, nie rozjeżdżając zieleni i zostawiając pieszym miejsce do swobodnego przemieszczania się.
Poniżej aleja Dębowa, kierowcy parkują zgodnie z prawem zostawiając miejsce dla pieszych (po stronie lewej na zdjęciu – po stronie prawej widać całkowicie zastawiony chodnik)

Poznaj Wrocławską Mapę Barier Pieszych