Sprawozdanie – wizja lokalna dot. parkowania na osiedlach Gajowice i Powstańców Śląskich

Wizję lokalną przeprowadzono w lutym 2021 roku

Podczas wizji lokalnej z Akcja Miasto sprawdzone parkingi i miejsca parkowania na wyznaczonych obszarach osiedli Gajowice i osiedlu Powstańców Śląskich. Na osiedlach nie znajduje się strefa płatnego parkowania.

Mapa Stref Płatnego Parkowania we Wrocławiu

Aktualna mapa stref płatnego parkowania we Wrocławiu dostępna jest tutaj – kliknięcie otworzy nową kartę

Ulice ujęte w wizji lokalnej

Podczas wizji sprawdzono następujące ulice:

 • ulica Szczęśliwa
 • ulica Powstańców Śląskich
 • ulica Zaporoska
 • ulica Skwierzyńska
 • ulica Lubuska
 • ulica Owsiana
 • ulica Wincentego Stysia
 • ulica Swobodna
 • ulica Zielińskiego
 • ulica Gwiaździsta
 • ulica Grabskiego

Co sprawdzaliśmy?

Podczas wizji lokalnej kładziono nacisk na następujące aspekty związane z ustawami o prawie budowlanym oraz przepisach o ruchu drogowym. Starano się zatem udokumentować nieprawidłowości związane z:
 • niezastosowanie się kierowców parkujących do znaków drogowych
 • niezastosowanie się kierowców parkujących do przepisów ruchu drogowego
 • wyznaczanie miejsc parkingowych w odległości bliższej niż 10 metrów od przejść dla pieszych (na drogach jednokierunkowych: przed przejściami dla pieszych)
 • wyznaczanie miejsc parkingowych na skrzyżowaniach
 • braki w oznakowaniu

Zdiagnozowane problemy

1. Zastawienie chodników

Najczęstszym problemem na sprawdzonych obszarach było zastawienie chodnika, nierzadko kierowcy potrafili zaparkować swoje samochody nawet w dwa rzędy, nie pozostawiając przy tym wystarczającej szerokości chodnika. Dotyczy to ulic: Owsianej, Swobodnej, Gwiaździstej, Zielińskiego, Stysia, Grabskiego. Natomiast na ulicy Szczęśliwej ze strony Szkoły Podstawowej 30 nie było zaparkowane żadnych samochodów, wynika to z tego, że chodnik jest oddzielony od jezdni krzakiem.

2. Mniej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych

Przejścia dla pieszych nie pozwalają na bezpieczne przejście jeśli zasłaniają widoczność – dla obu stron, pieszego i kierowcy. Niestety kierowcy nie respektuję tego przepisu i parkują zaraz przy skrzyżowaniach. Widać to codziennie na skrzyżowaniu ulicy Swobodnej i Gwiaździstej, czy na ulicy Zielińskiego.

Polub Pieszy Wrocław na Facebooku

3. Parkowanie z dala od krawędzi jezdni

Na sprawdzonych ulicach samochody były często zaparkowane w ten nieprawidłowy sposób, na przykład na ulicy Zaporoskiej czy na ulicy Zielińskiego.

4. Parkowanie za barierkami

Przy ulicy Gwiaździstej samochody ignorują bariery mimo nich parkując na chodnikach. Pojazd na zdjęciu powyżej nie znajduje się przy krawędzi jezdni.

5. Parkowanie w strefie zamieszkania w miejscu niewyznaczonym

To jest strefa zamieszkania, więc w tym miejscu obowiązuje zasada parkowania tylko w miejscach wyznaczonych.

6. Pojazd > 2.5t DMC na chodniku

Przy ulicy Skwierzyńskiej na chodniku stał pojazd o niedopuszczalnej masie całkowitej. Parkowanie samochodu o DMC powyżej 2,5 t na chodniku jest niedozwolone. Łamanie przepisów spowodowane przede wszystkim szerokim chodnikiem, który nie jest chroniony przed drogą ani słupkami, ani trawnikiem.

6. Mniej niż 10 metrów od skrzyżowania

Problem zachowania ponad 10 metrów od skrzyżowania występuje przede wszystkim na ulicach Zielińskiego, Lubuskiej, Gwiaździstej.

7. Parkowanie na trawniku

Ten problem występuje przede wszystkim na ul. Gwiaździstej oraz na ul. W. Stysia. Widoczna na zdjęciu sytuacja przyczyniła się do zniszczenia zieleni. Chodnik nie jest zabezpieczony w prawidłowy sposób co powoduje łamanie przepisów drogowych.

Możliwe rozwiązania

1. Znaczna poprawa działań interwencyjnych Wrocławskiej Straży Miejskiej

Wszystkie nieprawidłowości wskazane podczas lokalnej wizji dotyczyły Prawa o Ruchu Drogowym lub Kodeksu Wykroczeń, których to egzekwowanie jest jednym z działań Wrocławskiej Straży Miejskiej. Brak regularnych patroli, masowe odmawianie wszczęcia postępowania dążącego do wykrycia sprawcy na podstawie zgłoszeń otrzymanych na skrzynkę elektroniczną i przeświadczenie wrocławian o braku penalizacji nielegalnego parkowania prowadzi do największej liczby patologii parkingowej w obszarze objętym niniejszą wizją lokalną.

2. Zmiana infrastruktury

Ulice na których nie zanotowane dużej liczby wykroczeń charakteryzowały się odpowiednim układem chodników i zieleni: nie mniej niż 1,5 metra odcinka dla pieszych, następował metrowy pas zieleni a następnie jezdnia. Większość miejsc z takim układem była respektowana przez kierowców – parkowali oni równolegle na ulicy, nie rozjeżdżając zieleni i zostawiając pieszym miejsce do swobodnego przemieszczania się.

Poznaj Wrocławską Mapę Barier Pieszych