Sprawozdanie – wizja lokalna dot. parkowania na osiedlu Kleczków

Wizję lokalną przeprowadzono w grudniu 2020 roku

Podczas wizji lokalnej z Akcja Miasto sprawdziła parkingi i miejsca parkowania na wyznaczonych obszarach osiedla Kleczków. Na osiedlu nie ma wyznaczonej strefy płatnego parkowania.

Mapa Stref Płatnego Parkowania we Wrocławiu

Aktualna mapa stref płatnego parkowania we Wrocławiu dostępna jest tutaj – kliknięcie otworzy nową kartę

Ulice ujęte w wizji lokalnej

Podczas wizji sprawdzono następujące ulice:

 • Trzebnicka
 • Kleczkowska
 • Siemieńskiego
 • Kraszewskiego
 • Zegadłowicza
 • Conrada-Korzeniowskiego
 • Dębickiego
 • Czochralskiego
 • Zakładowa
 • Słonimskiego

Ujęcie aspektów prawnych – co sprawdzaliśmy?

Podczas wizji lokalnej kładziono nacisk na następujące aspekty związane z ustawami o prawie budowlanym oraz przepisach o ruchu drogowym. Starano się zatem dokumentować wszystkie nieprawidłowości związane z:

 • wyznaczanie miejsc parkingowych na skrzyżowaniach;
 • niezastosowanie się kierowców parkujących do znaków drogowych;
 • niezastosowanie się kierowców parkujących do innych przepisów ruchu drogowego.

Zdiagnozowane problemy

1. Niezastosowanie się do znaków

Na osiedlu Kleczków nie ma wielu wyznaczonych miejsc do parkowania. Na tzw. “starym Kleczkowie” gdzie dominuje zabudowa kamienicami (brak parkingów, np. podziemnych – dla mieszkańców) kierowcy parkują głównie na chodnikach oraz ulicy.

To co da się zauważyć to parkowanie w dwóch rzędach: na chodniku oraz na ulicy. W niektórych miejscach kierowcy parkują równolegle do chodnika, kawałek dalej prostopadle.

Polub Pieszy Wrocław na Facebooku

2. Zastawianie chodnika (mniej niż 1,5 metra)

Według art. 47. 1. prawa o ruchu drogowym dopuszcza się zatrzymanie lub postój “(…) pod warunkiem, że (…) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5m (…)”. Przepis jest nagminnie łamany zarówno na “starym osiedlu” jak i na Promenadach Wrocławskich.

Na zdjęciu ul. Zakładowa:

3. Mniej niż 10 metrów od skrzyżowania

Problem zachowania ponad 10 metrów od skrzyżowania występuje na całym osiedlu Kleczków, gdzie rzadko kiedy oznaczone jest miejsce parkowania przez znaki poziome lub pionowe.

4. Mniej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych

Przejścia dla pieszych nie pozwalają na bezpieczne przejście jeśli zasłaniają widoczność – dla obu stron, pieszego i kierowcy. Na osiedlu Kleczków w większości miejsc brak jest odpowiednich oznaczeń dlatego kierowcy parkują bez zachowania przepisowej odległości.

Możliwe rozwiązania

1.Znaczna poprawa działań interwencyjnych Wrocławskiej Straży Miejskiej

Wszystkie nieprawidłowości wskazane podczas lokalnej wizji dotyczyły Przepisów o Ruchu Drogowym, których egzekwowanie jest jednym z działań wrocławskiej Straży Miejskiej. Brak regularnych patroli, masowe odmawianie wszczęcia postępowania dążącego do wykrycia sprawcy na podstawie zgłoszeń otrzymanych na skrzynkę elektroniczną i przeświadczenie wrocławian o braku penalizacji nielegalnego parkowania prowadzi do największej liczby patologii parkingowej w obszarze objętym niniejszą wizją lokalną.

Wrocław jest obecnie drugim miastem w Polsce (po Warszawie) w którym dochodzi do zgłoszeń dot. nielegalnego parkowania pojazdów (dane za uprzejmiedonosze.net). Mimo to wrocławska Straż Miejska nie kończy liczby postępowań, które wskazywałyby na większe wpływy z mandatów z tego tytułu. Miasto musi skuteczniej egzekwować Przepisy o Ruchu Drogowym, również w ujęciu Stref Płatnego Parkowania.

2. Zmiana infrastruktury

Ulice, na których nie zanotowane dużej liczby wykroczeń charakteryzowały się odpowiednim układem chodników i zieleni: po 1,5 odcinku dla pieszych, następował metrowy pas zieleni a następnie jezdnia. Kierowcy nie respektują jednak tych tych odległości, wjeżdżając także na pas zieleni.

Rozwiązaniem mogłoby być wyznaczenie poziomych linii z zaznaczeniem przejścia minimum 1,5m dla pieszych (np. ul. Kraszewskiego, Kleczkowska).

Poznaj Wrocławską Mapę Barier Pieszych