Sprawozdanie – wizja lokalna w Strefie Płatnego Parkowania na os. Plac Grunwaldzki

Wizję lokalną przeprowadzono w grudniu 2020 roku

Podczas wizji lokalnej Akcja Miasto sprawdziła Strefy Płatnego Parkowania na osiedlu Plac Grunwaldzki znajdujące się w podstrefie SPP V wedle numeracji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Mapa Stref Płatnego Parkowania we Wrocławiu

Aktualna mapa stref płatnego parkowania we Wrocławiu dostępna jest tutaj – kliknięcie otworzy nową kartę

Ulice ujęte w wizji lokalnej

Podczas wizji sprawdzono następujące ulice:

 • Benedykta Polaka
 • Nauczycielska
 • Michała Wrocławczyka
 • Władysława Nehringa
 • Ładna
 • Mikołaja Reja (na odcinku pomiędzy ul. Grunwaldzką a ul. Szcztytnicką)
 • Hoene-Wrońskiego
 • Cypriana Kamila Norwida
 • Łukasiewicza
 • Chałubińskiego
 • Mikulicza-Radeckiego
 • Smoluchowskiego
 • Janiszewskiego

Ujęcie aspektów prawnych – co sprawdzaliśmy?

Podczas wizji lokalnej kładziono nacisk na następujące aspekty związane z ustawami o prawie budowlanym oraz przepisach o ruchu drogowym. Starano się zatem udokumentować wszystkie nieprawidłowości związane z:

 • wyznaczeniem miejsc parkingowych na wysokości przewyższeń ciągów pieszych poniżej 2 metrów
 • wyznaczanie miejsc parkingowych w odległości bliższej, niż 10 metrów od przejść dla pieszych (na drogach jednokierunkowych: przed przejściami dla pieszych)
 • wyznaczanie miejsc parkingowych na skrzyżowaniach
  braki w oznakowaniu Strefy Płatnego Parkowania
 • niezastosowanie się kierowców parkujących do znaków drogowych
 • niezastosowanie się kierowców parkujących do innych przepisów ruchu drogowego

Zdiagnozowane problemy

1. Niestosowanie się do Prawa o Ruchu Drogowym

Blisko 95 proc. problemów uwidocznionych podczas wizji lokalnej w Strefie Płatnego Parkowania na os. Plac Grunwaldzki wykazało nieprawidłowość w dwóch elementach sprawdzanych podczas audytu:

 • Niestosowanie się do znaków drogowych, szczególnie do tabliczek T30 określającej sposób parkowania
 • Niestosowanie się do Prawa o Ruchu Drogowym

Miejsca, w których wykazano niniejsze nieprawidłowości, dotyczyły praktycznie całego obszaru. W szczególności w części na zachód od ul. Plac Grunwaldzki kierowcy, prawdopodobnie z przyzwyczajeń sprzed wyznaczenia SPP, nie parkowali zgodnie z wytycznymi ujętymi na tabliczce T30, a w sposób, w który zostawiali samochody w tym miejscu wcześniej.

Wśród wykroczeń licznie dochodziło także do parkowania równolegle do pojazdu zaparkowanego w sposób prawidłowy (równolegle do chodnika, na powierzchni chodnika, w sposób znaczący ograniczając możliwości poruszania się pieszym).

W materii niestosowania się do Prawa o Ruchu Drogowym kierowcy notorycznie łamali przepisy:

 • nieparkowania w odległości 10 metrów od przejść dla pieszych
 • nieparkowania w odległości 10 metrów od skrzyżowań
 • parkowania z dala od krawędzi jezdni

Polub Pieszy Wrocław na Facebooku

2. Braki w oznakowaniu pionowym i poziomym

Strefa Płatnego Parkowania na osiedlu Plac Grunwaldzki posiada systematykę oznakowań w dwóch miejscach: oznakowanie szczegółowe, na początku każdego odcinka wyznaczonych miejsc (oznakowaniem poziomym) na ulicy (np. ul. Polaka), lub oznakowanie ogólne, na początku strefy. Z tego też powodu np. na ul. Hoene-Wrońskiego (od ul. Wyspiańskiego) brakuje oznakowania o Strefie Płatnego Parkowania.

Z kolei oznakowanie poziome stanowi problem m.in. na ul. Łukasiewicza (na zdjęciu po prawej), gdzie kierowcy teoretycznie (wedle znaku T30) powinni wjechać jednym kołem na chodnik, natomiast brak oznakowania poziomego powoduje zajęcie zbyt dużej części przeznaczonej dla pieszych (pozostało 1,62 cm).

4. Przewężenia

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego, ciągi komunikacyjne piesze powinny nie być węższe, niż 2 metry. Strefa Płatnego Parkowania na os. Plac Grunwaldzki powstawała w okresie obowiązywania niniejszych przepisów (przed nowelizacją była mowa o 1,5 metra szerokości), dlatego też w każdym miejscu, w którym urzędnicy wyznaczali miejsca parkingowe, powinni w każdym miejscu pozostawić 2 metry szerokości chodnika.

Możliwe rozwiązania

1. Znaczna poprawa działań interwencyjnych Wrocławskiej Straży Miejskiej

Ponad 95 proc. wykazanych podczas lokalnej wizji nieprawidłowości dotyczyły Przepisów o Ruchu Drogowym, których to egzekwowanie jest jednym z działań Wrocławskiej Straży Miejskiej. Brak regularnych patroli, masowe odmawianie wszczęcia postępowania dążącego do wykrycia sprawcy na podstawie zgłoszeń otrzymanych na skrzynkę elektroniczną i przeświadczenie wrocławian o braku penalizacji nielegalnego parkowania prowadzi do największej liczby patologii parkingowej w obszarze objętym niniejszą wizją lokalną.

Wrocław jest obecnie drugim miastem w Polsce (po Warszawie) w którym dochodzi do zgłoszeń dot. nielegalnego parkowania pojazdów (dane za uprzejmiedonosze.net). Mimo to wrocławska Straż Miejska nie kończy liczby postępowań, które wskazywałyby na większe wpływy z mandatów z tego tytułu.

Miasto musi skuteczniej egzekwować Przepisy o Ruchu Drogowym, również w ujęciu Stref Płatnego Parkowania.

2. Audyty wyznaczonych stref

W procesie tworzenia Stref Płatnego Parkowania brakuje zapewne organu audytującego podjęte działania przez urzędników planujących strefę. Stąd braki w oznakowaniu pionowym i poziomym.

Należałoby wytworzyć procedurę administracyjna pozwalającą na sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania SPP, szczególnie w obszarach nowowyznaczonych (jak to ma miejsce na os. Plac Grunwaldzki).

3. Zmiany wedle przyzwyczajeń kierowców

Wrocławianie parkujący na ul. Polaka pod kątem do jezdni (zdjęcie na stronie trzeciej niniejszego raportu) nie zastosowali się do znaków pionowych, natomiast – co ciekawe – pozostawili pieszym 2 metry chodnika, gwarantując tym samym dotrzymanie przepisów z Prawa Budowlanego a gwarantując sobie większą liczbę miejsc (a budżetowi miasta – większe dochody).

Urzędnicy powinni częściej dokonywać audytów miejsc i – jeśli nie jest to działanie w sprzeczności do innych przepisów – powinni adaptować miejsca do tego, czego oczekują mieszkańcy.

Poznaj Wrocławską Mapę Barier Pieszych