Szczepin – analiza parkowania

Wizję lokalną przeprowadzono w marcu 2021 roku

Podczas wizji lokalnej z Akcja Miasto sprawdziła parkingi i miejsca parkowania na wyznaczonych obszarach osiedla Szczepin. 

Mapa Stref Płatnego Parkowania we Wrocławiu

Aktualna mapa stref płatnego parkowania we Wrocławiu dostępna jest tutaj – kliknięcie otworzy nową kartę

Podczas wizji sprawdzono następujące ulice:

 • Młodych Techników
 • Ścinawską
 • Kruszwicką
 • Głogowską
 • Szprotawską
 • Słubicką
 • Chojnowską
 • Zielonogórską
 • Zachodnią
 • Inowrocławską
 • Litomską
 • Czarnieckiego
 • Poznańską
 • Lubińską

Ujęcie aspektów prawnych – co sprawdzaliśmy?

Podczas wizji lokalnej kładziono nacisk na następujące aspekty związane z ustawami o prawie budowlanym oraz przepisach o ruchu drogowym. Starano się zatem dokumentować wszystkie nieprawidłowości związane z:

 • niezastosowanie się kierowców parkujących do znaków drogowych;
 • niezastosowanie się kierowców parkujących do innych przepisów ruchu drogowego.

Zdiagnozowane problemy

Najczęstszym przewinieniem kierowców jest parkowanie z dala od krawędzi jezdni, co powoduje bardzo często sytuację, w której samochód jedzie po chodniku, by zaparkować.
2. Kolejnym przepisem bardzo często łamanym przez kierowców na Szczepinie to parkowanie zbyt blisko skrzyżowania i przejścia dla pieszych. Ta sytuacja niepokoi, ponieważ stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa innych kierowców ale przede wszystkim pieszych. Takie sytuacje, jak na zdjęciach zdarzają się prawie na każdej skontrolowanej ulicy.

Polub Pieszy Wrocław na Facebooku

3. Zastawianie chodników to kolejny problem na Szczepinie. Są takie ulice jak Lubińska , Litomska czy Głogowska, gdzie piesi są zmuszeni iść ulicą lub poruszać się chodnikiem po drugiej stronie jezdni.
Na ulicach Zielonogórskiej, Słubickiej czy Młodych Techników widać, że kierowcy mają w zwyczaju parkować zarówno prostopadle, skośnie, jak i równolegle. Taka sytuacja może negatywnie wpływać na bezpieczeństwo ruchu drogowego i komfort pieszych w tym miejscu.
5. Parkowanie na terenach zielonych oraz w miejscach, które nie są wyznaczone do parkowania zdarza się dość często. Dobrym przykładem jest ul. Czarnieckiego. Poniżej miejsca, gdzie parkują kierowcy

4. Niestosowanie się do znaków drogowych

Znaków drogowych dotyczących parkowania na analizowanym obszarze jest niewiele. Na pl. Św. Macieja można zaobserwować stosowanie się do znaków określających parkowanie równoległe w całości na chodniku. Na analizowanym odcinku (zachodnia pierzeja placu) przy takim parkowaniu dla pieszych pozostaje do dyspozycji prawie 3 m szerokości chodnika, co jest bardzo komfortowe, szczególnie w porównaniu do innych ulic na analizowanym obszarze.

Z kolei na ul. Kazimierza Jagiellończyka, na krótkim odcinku od ul. Bolesława Chrobrego po północnej stronie ulicy znajduje się znak wyznaczający parking (D-18) i parkowanie równoległe, jedną osią na chodniku (koniec parkingu jest wyznaczony zaraz przy najbliższej bramie przejazdowej, prowadzącej do wnętrza podwórzowego). Tutaj kierowcy parkują skośnie, częściowo na chodniku. Za wspomnianym przejazdem bramowym, choć żaden znak nie informuje o istnieniu tu parkingu, kierowcy parkują równolegle, jedną osią na chodniku, co przynajmniej zapewnia pieszym komfortowe przejście.

Możliwe rozwiązania

Większa aktywność Straży Miejskiej

Większość ujawnionych przypadków to wykroczenia, które powinny być egzekwowane przez Straż Miejską Wrocławia. Osiedle Szczepin posiada swojego Strażnika Osiedlowego. Niestety incydentalne karanie, brak patroli, długi czas reakcji powodują, że problem narasta zamiast maleć. Wspomniany Strażnik Osiedlowy powinien identyfikować problemy, kontaktować się z mieszkańcami, aby zmienili swoje zachowania parkingowe. Przy braku reakcji powinien dostać odpowiednie wsparcie i podjąć skuteczne działania, aby egzekwować istniejące prawo. Strażnik Osiedlowy powinien patrolować ulice 5 razy w tygodniu. Doświadczenie mówi, że sporadyczne ukaranie mandatem czy blokadą zniechęca kierowców do złego parkowania tylko na chwilę.

Poznaj Wrocławską Mapę Barier Pieszych