Przewyższenia powyżej 5 centymetrów

Do niniejszych wliczamy miejsca na przejściach dla pieszych, przejazdach rowerowych przez jezdnię, ale też krawężniki w naturalnych ciągach komunikacyjnych itp.

Ile takich barier znaleźliśmy?

Zwężenia poniżej 1,5 metra

Ujmujemy wszystkie miejsca, gdzie przestrzeń przeznaczona dla pieszych została zwężona do 1,5 metra. W przypadku przeszkód ustawionych na chodniku (znaków drogowych, staczy itp.) zaznaczamy miejsca, w których szersza z pozostawionych pieszym przestrzeni wynosi mniej, niż 1,5 metra.

Ile takich barier znaleźliśmy?

Niedostosowany przystanek komunikacji miejskiej

Do kryteriów ujętych na mapie barier zaliczamy przystanki:

  • pozbawione wiaty
  • pozbawione oznaczeń dla osób niewidzących i niedowidzących (wypustki przy krawędzi peronu)
  • wysoki uskok pomiędzy wejściem do pojazdu a krawężnikiem (pow. 5 cm).

Ile takich barier znaleźliśmy?

Jakość nawierzchni

Wedle subiektywnej oceny:

  • nawierzchnia pozostawiająca problemy dla osób poruszających się na wózkach/szpilkach
  • braki ciągów komunikacyjnych tj. wydeptane i nieutwardzone ciągi piesze
  • brak chodników w jednej ze skrajni jezdni

Ile takich barier znaleźliśmy?

Braki w przejściach dla pieszych

  • wszystkie miejsca, gdzie dwa “sąsiednie” przejścia dla pieszych oddalone są o 300 metrów (a więc odległość do przejścia dla pieszych wynosi ponad 150 m – na Google Earth lub Google Map – opcja “zmierz odległość”)
  • brak azyli dla pieszych na jezdniach pow. 4 pasmowych
  • zawierające braki w oznakowaniu poziomym

Ile takich barier znaleźliśmy?

Schody, kładki, wszystkie przejścia wymagające zmiany przez pieszych poziomu przejścia z brakiem

Ile takich barier znaleźliśmy?