Zgłoś barierę architektoniczną na terenie miasta Wrocławia.

  Pierwsza część formularza

  Dzięki niej będziesz w stanie zgłosić nam barierę, na którą napotkałeś we Wrocławiu.

  Druga część formularza

  Dzięki niej dowiemy się, jak do nas trafiłeś - bardzo dziękujemy Ci za te odpowiedzi!

  Serdecznie dziękujemy za pomoc!
  Teraz wciśnij przycisk Wyślij