Zgłoś barierę architektoniczną na terenie miasta Wrocławia.


  Pierwsza część formularza


  Dzięki niej będziesz w stanie zgłosić nam barierę, na którą napotkałeś we Wrocławiu.  Druga część formularza

  Dzięki niej dowiemy się, jak do nas trafiłeś - bardzo dziękujemy Ci za te odpowiedzi!  Serdecznie dziękujemy za pomoc!

  Teraz wciśnij przycisk Wyślij