Wnioskujmy!

Autorem tekstu jest Marta Młynarczyk

W ramach Stowarzyszenia Akcja Miasto już od kilku lat realizujemy projekt Pieszy Wrocław. To jedna z największych i najdłużej trwających inicjatyw w naszej organizacji. Zrealizowaliśmy i ciągle realizujemy różnego rodzaju działania. Część z nich była dość widowiskowa i spektakularna, jak choćby pomiary prędkości samochodów. Stworzyliśmy Mapę Barier Pieszych [link] i dzięki pomocy mieszkańców ciągle ją uzupełniamy.

Przez kilka tygodni także analizowaliśmy parkowanie na wielu ulicach wrocławskich osiedli. Przeprowadziliśmy wizje w miejscach wypadków z udziałem pieszych, by dowiedzieć się, co można poprawić, by nie dochodziło więcej do takich sytuacji. Regularnie także informujemy o zagrożeniach, o miejscach wymagających interwencji i poprawy bezpieczeństwa dla pieszych na fanpage Pieszego Wrocławia na Facebooku [link]. To udaje się nam również dzięki pomocy mieszkańców. 

To wszystko działania, które widać i o których można ciekawie opowiedzieć. Ale to nie wszystko, co dzieje się w projekcie. Żadna inicjatywa, choćby najbardziej widowiskowa i medialna, najpiękniej pokazana na Facebooku i najchętniej komentowana nie musi realnego wpływu na działania urzędników. Dlatego też ogromną część projektu PIeszy Wrocław stanowi tworzenie i składanie wniosków do odpowiednich instytucji, które, najogólniej mówiąc, odpowiadają za sytuację pieszych w mieście. Staramy się bardzo, by z każdą naszą inicjatywą łączyły się konkretne wnioski o konkretne, umotywowane zmiany. W ramach projektu wysłaliśmy do różnych instytucji kilkadziesiąt wniosków. Choćby o utworzenie dodatkowych przejść dla pieszych (ul. Grabiszyńska), o „osłupkowanie” narożników skrzyżowań na Nadodrzu i Ołbinie, o stworzenie nowych deptaków, o wyniesienie przejść dla pieszych i wiele wiele innych.

Z wnioskami bywa jednak różnie. Każdy z nich musi przejść odpowiednią urzędową drogę, więc na odpowiedź czasami czekamy bardzo długo (mimo ustawowego terminu). Nie każdy też ma na celu wprowadzenie spektakularnych, ogromnych zmian. To co zwykle udaje się nam osiągnąć bez żadnego problemu to na przykład dostawienie w jakimś miejscu kosza na śmieci. Niby drobiazg, ale ułatwia życie.

Polub Pieszy Wrocław na Facebooku

Kto może złożyć wniosek do miasta?

To co jest bardzo ważne, i chcemy, żeby mieszkańcy Wrocławia o tym wiedzieli – wniosek może złożyć każdy. To naprawdę łatwe. Nie gwarantuje niestety zmian, ale jest to właściwy krok. O co można wnioskować? W zasadzie o dowolną zmianę, która ma na celu poprawienie bezpieczeństwa i komfortu życia w mieście, zaczynając od takich drobnostek, jak wspomniane wcześniej kosze na śmieci, przez konieczność naprawienia nawierzchni chodnika, słupki uniemożliwiające wjazd samochodów na ciągi piesze, odmalowanie, doświetlenie czy wyniesienie przejść dla pieszych… Lista jest naprawdę długa.

Bardzo zachęcamy mieszkańców do korzystania z tej możliwości zgłaszania koniecznych działań do odpowiednich urzędów i instytucji. Chociaż robimy co możemy, w Akcji Miasto jest kilkadziesiąt osób. A we Wrocławiu mieszka nas ponad sześćset tysięcy. Sami aktywiści nie wystarczą. Na wagę złota jest zaangażowanie większej liczby mieszkańców na rzecz przede wszystkim poprawy bezpieczeństwa.

Jako składać wnioski?

Składanie wniosków do odpowiedniej jednostki nie jest wcale trudne. Po pierwsze, ważne jest, by wniosek był konkretny. Zamiast wpisywać „poprawę bezpieczeństwa na ulicy XYZ” lepiej rozbić ten ogólny cel na konkretne działania. Na przykład wyznaczenie/namalowanie/wyniesienie przejścia dla pieszych, albo doświetlenie go, wprowadzenie ograniczenia prędkości, wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, wyznaczenie drogi rowerowej itd. Im bardziej konkretny wniosek, tym lepiej – łatwiej będzie potem kontrolować realizację lub jej brak i przyczyny takich a nie innych działań miasta.

Gdy już ustalimy co wniosek ma zawierać należy ustalić do jakiego departamentu czy wydziału go złożyć. W przypadku wniosków dotyczących zmian na drogach i chodnikach najczęściej będzie do Departament Infrastruktury i Transportu a jeszcze dokładniej Wydział Inżynierii Miejskiej. To czym zajmują się odpowiednie jednostki Urzędu Miejskiego z łatwością można sprawdzić w Biuletynie Informacji Publicznej pod tym adresem [link]. Nie należy się też obawiać, że wniosek skierowany przez pomyłkę do niewłaściwej instytucji przepadnie. W polskim prawie w takiej sytuacji wniosek zostaje przekierowany do odpowiedniego organu a osoba, która go złożyła jest o tym poinformowana. Oczywiście, to wydłuża czas reakcji, ale sam wniosek nie znika.

No dobrze. Wiemy co chcemy załatwić, wiemy do kogo skierować wniosek. Co dalej?

Wzór wniosku

Sam wniosek to bardzo proste pismo. Musi zawierać imię i nazwisko osoby, która go składa, adres i dane kontaktowe. Oczywiście należy wpisać także dane instytucji, do której wniosek ma być skierowany. W treści wniosku w najprostszy możliwy sposób wpisujemy to o co wnioskujemy. Nie musimy tworzyć osobnego wniosku dla każdego elementu. Przykładowo, jeśli chcemy poprawić bezpieczeństwo pieszych na naszej ulicy nie musimy tworzyć osobnych pism dotyczących namalowania przejścia, oświetlenia ulicy i ustawienia słupków – wszystko to możemy zawrzeć w jednym wniosku. Nie jest obowiązkowe również podawanie żadnych podstaw prawnych, ale warto to zrobić. Najbardziej uniwersalnym przepisem jest artykuł 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, który mówi, że „przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności”. Ponadto, jeżeli sprawę chcemy załatwić mailowo, koniecznie musimy to zaznaczyć – inaczej odpowiedź dostaniemy tradycyjną pocztą. Wystarczy wstawić formułkę „ Zgodnie z art. 39. Par. 1. KPA wskazuję adres e-mail. Jak.kowalski@mail.pl jako miejsce, na które należy kierować odpowiedź na niniejszy wniosek” i odpowiedź dostaniemy elektronicznie. Uwaga – sprawdzać należy także folder ze spamem, niestety korespondencja urzędowa z jakiegoś powodu czasami tam właśnie ląduje.

Koniecznie wpiszmy uzasadnienie wniosku – tutaj działa ta sama zasada co przy jego formułowaniu – im bardziej konkretnie tym lepiej. Jeśli mamy dane o wypadkach w danym miejscu – przywołajmy je. Tu pomocna może być wyszukiwarka na stronie Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji.

Wniosek oczywiście trzeba podpisać imieniem i nazwiskiem. Po wysłaniu go do odpowiedniej instytucji pozostaje nam tylko czekać na odpowiedź. Prosty wzór wniosku można znaleźć na końcu tego artykułu.

Co dalej?

Ustawowo każdy organ ma obowiązek reagować na wnioski „niezwłocznie”, czyli najszybciej jak to możliwe, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Zwykle nie ma z tym problemu, ale czasem w ustawowym terminie dostajemy tylko informację, że sprawa wymaga dłuższych i bardziej skomplikowanych analiz i na konkretną decyzję musimy poczekać dłużej. Zdecydowanie nie jest to najszybszy sposób załatwiania spraw w mieście, ale to nie znaczy, że mamy z niego rezygnować. Każde działanie ma znaczenie. Warto na bieżąco monitorować co dzieje się w naszej sprawie, dopytywać urzędników i sprawdzać na jakim etapie jest nasz wniosek. My chętnie pomożemy. Jeśli nie chcesz z jakiegoś powodu osobiście składać wniosku o zmiany w swojej okolicy, albo nadal nie wie jak się za to zabrać – napisz, spróbujemy coś zrobić. No i oczywiście nieustannie zapraszamy i zachęcamy wszystkich do dołączenia do Akcji Miasto. Więcej informacji o stowarzyszeniu znajdziesz tutaj (https://www.akcjamiasto.org/dolacz/)

Wzór wniosku (skopiuj i wklej do Word lub Google Docs)

Jan Kowalski

Nowa 10/11

51-120 Wrocław

Jan.kowalski@mail.pl

 

                                                                             

Urząd Miasta Wrocławia

Nowy Targ 1-8

50-141 Wrocław

 

Wniosek w sprawie……

Na podstawie art. 241. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) wnoszę o …………………………………………………………

 

Na ulicy Nowej przy aktualnej organizacji ruchu drogowego piesi regularnie narażeni są na niebezpieczeństwo potrącenia przez samochody. Kierowcy poruszają się po ulicy Nowej ze zbyt dużą prędkością i w ostatnich sześciu miesiącach doszło do dwóch wypadków. Wnoszę o działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. 

 

Zgodnie z art. 39. Par. 1. KPA wskazuję adres e-mail. Jak.kowalski@mail.pl jako miejsce, na które należy kierować odpowiedź na niniejszy wniosek w terminie zgodnym z art. 35. KPA oraz informowanie mnie na bieżąco o działaniach podejmowanych w tej sprawie.

 

Poznaj Wrocławską Mapę Barier Pieszych