Więcej pieszych = więcej potrzeb

Autorem tekstu jest Maja Bauer

Jak wynika z Kompleksowych Badań Ruchu przeprowadzonych we Wrocławiu w 2018 roku, coraz więcej mieszkańców wybiera niesamochodowe sposoby poruszania się po Wrocławiu. Badania, których pierwsza edycja odbyła się na przełomie 2010 i 2011 roku, polegały na pomiarach ruchu oraz ankietowaniu wrocławian i mieszkańców sąsiednich gmin.

Choć pomiary wykazały, że do Wrocławia z sąsiednich gmin wjeżdża o 25% samochodów więcej niż jeszcze 7 lat temu (czego większość z nas na pewno miała okazję doświadczyć podczas porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego), to zmiany w sposobie poruszania się samych wrocławian napawają optymizmem. Z przeprowadzonych ankiet wynika, że w codziennych podróżach mniej osób wybiera auto, a więcej stawia na komunikację zbiorową. To, co cieszy jednak najbardziej to fakt, iż w codziennych podróżach do pracy, szkoły czy na spotkania częściej stawiamy na rower lub wybieramy spacer.

Jak podróżują wrocławianie (źródło)

W badaniu mieszkańcy mieli także szansę wypowiedzieć się na temat największych utrudnień w codziennym poruszaniu się pieszo. Tylko 13% ankietowanych stwierdziło, że nie odczuwa żadnych uciążliwości. Zdecydowana większość jednak napotyka problemy, z których najczęściej wskazywano zły stan nawierzchni chodników (13%), zastawianie chodników przez parkujące samochody (13%) i niebezpieczne zachowania kierowców (10%).

Polub Pieszy Wrocław na Facebooku

Wnioski płynące z badania, jak podkreślił sam prezydent, miały pomóc intensywniej i odważniej myśleć o transporcie i polepszyć życie mieszkańców. Wzrost liczby podróży pieszych cieszy, ale to oznacza także wzrost potrzeb i oczekiwań użytkowników względem jakości miejskiej infrastruktury, z której korzystają.

Projekty piesze w budżecie partycypacyjnym

To, że potrzeby mieszkańców w zakresie infrastruktury pieszej są coraz większe najlepiej widać w projektach zgłaszanych do budżetu partycypacyjnego. We Wrocławiu budżet partycypacyjny realizowany jest przez trzy programy: Wrocławski Budżet Obywatelski, Fundusz Osiedlowy oraz Mikrogranty. Projekty infrastrukturalne mogą być realizowane tylko w ramach pierwszych dwóch programów i na nich się skupimy.

W tegorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego na 368 zgłoszonych projektów, 81, czyli aż 22% stanowiły pieszo – rowerowe. Ostatecznie wśród dopuszczonych do głosowania 173 projektów znalazło się 30 takich inicjatyw. Głosami mieszkańców do realizacji wybrano dwie z nich: kolejny fragment Zielonej Sieci Rowerowo-Pieszej Wrocławia zgłaszanej do WBO od kilku lat oraz projekt budowy chodnika i drogi rowerowej na ul. Awicenny.

W porównaniu do zeszłego roku to spory wzrost. W 2020 roku wszystkich zgłoszonych projektów było o 45 więcej, bo aż 413, ale tylko 16 % z nich (65 zgłoszeń) stanowiły inicjatywy pieszo – rowerowe.

Udział projektów pieszo rowerowych we wszystkich zgłoszonych do WBO projektach w 2020 i 2021 r (#)

Fundusz Osiedlowy to kolejny program, dzięki któremu realizowane są najpilniejsze potrzeby mieszkańców w zakresie infrastruktury. Pilotażowa edycja prowadzona w latach 2020 – 2021 zakładała przyznanie (według specjalnego algorytmu) poszczególnym Radom Osiedli środków na realizację zadań inwestycyjnych. Ze zgłaszanych przez mieszkańców propozycji Rada Osiedla wybierała te, które ostatecznie zostały wpisane do FO. Ze zgłoszonych w zeszłym roku 375 wniosków aż ⅓ dotyczyła poprawy bezpieczeństwa pieszych (źródło 3). Tylko 8 z 48 osiedli nie wnioskowało o poprawę nawierzchni, wyznaczenie nowego przejścia, czy zwiększenie bezpieczeństwa pieszych w strefie zamieszkania. Były natomiast takie osiedla jak Nowy Dwór czy Grabiszyn – Grabiszynek, gdzie wszystkie zgłoszone projekty dotyczyły właśnie tego typu inwestycji.

Widać więc, że potrzeby są ogromne i cały czas rosną. Wiele z projektów zgłoszonych do WBO nie zostało wybranych, a część wniosków z FO znajduje się w rezerwie i nie zostanie zrealizowanych w ramach tej edycji. Czy mieszkańcy mogą liczyć na to, że inwestycje te zostaną zrealizowane z podstawowego budżetu miasta, czy muszą czekać na kolejny rok, kolejne głosowanie i kolejny nabór wniosków?

Program Ruchu Pieszego

Inwestycje w infrastrukturę dla pieszych finansowane są z budżetu miasta w ramach Programu Ruchu Pieszego. To wyznaczana na początku roku lista zadań, których realizacja ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i komfortu pieszych. W 2020 roku wydatki na program wyniosły prawie 16 mln zł. W 2021 roku na realizację zadań przeznaczono o 600 000 zł mniej.

Wzmocnienie roli transportu pieszego jako podstawy zrównoważonego funkcjonowania miasta i obszaru metropolitalnego jest jednym z głównych celów Wrocławskiej Polityki Mobilności (źródło 4) – najważniejszego strategicznego dokumentu dotyczącego transportu we Wrocławiu. Skoro więc jest to istotny temat dla władz miasta, które liczą na dalszy wzrost liczby podróży niesamochodowych (który świadczy o jakości życia w mieście), zauważane są potrzeby mieszkańców wyrażane przez WBO i FO, to dlaczego na Program Ruchu Pieszego przeznaczono mniejsze zasoby i dlaczego tak często w odpowiedzi na wnioski o poprawę bezpieczeństwa pieszych dostajemy negatywne odpowiedzi argumentowane brakiem funduszy na działania?

Ogłoszony pod koniec tego roku projekt budżetu miasta na 2022 rok jest rekordowym i nazwany został proinwestycyjnym. Ponad miliard złotych zaplanowano na realizację miejskich inwestycji. Warto przyjrzeć się ile z tych pieniędzy zostanie ostatecznie przekazanych na poprawę bezpieczeństwa, budowę i remonty chodników, walkę z kierowcami parkującymi na chodnikach w sposób utrudniający przejście itp.

W końcu wszyscy jesteśmy pieszymi.

Poznaj Wrocławską Mapę Barier Pieszych